Iszlamofóbia-jelentés 2012. - Magyarország
Írta: admin - Dátum: December 31 2012 18:35:32
Éves iszlamofóbia-jelentésünk az alábbi témakörökben:


- Politika
- Média
- Mindennapi élet

Teljes hír
Iszlamofóbia-jelentés 2012. - Magyarország

Politika


A jelenlegi kormány felújította a kapcsolatait több iszlám országgal, így a hazai muszlimok közérzete is javult, úgy gondoljuk, hogy a külkapcsolatok eredményei a magyarországi musz­limok helyzetét is javítani fogják. A kapcsolatok elmélyítéséhez Közösségünk hajlandó minden segítséget megadni, amennyiben megkeresnek minket. Ugyanakkor az együttműködés eléggé akadozik, egy átfogó keretmegállapodás segítene ezen.

Parlamenti pártok

Jelenleg nincs kifejezetten iszlamofób párt a Magyar Parlamentben, de kifejezetten iszlámbarát pártról sem beszélhetünk. Szívesen vennénk ünnepeink alkalmából a gratulációt, mint az más vallások ünnepei alkalmából történik; míg az USA-ban, s az EU más országaiban fogadásokat adnak a helyi muszlim kisebbségeknek vallási ünnepeik alkalmából, sajnos Magyarországon - egyetlen képviselő kivételével - sem a pártok, sem az ország vezetői nem tették meg ezt a gesztust.
Sokszor érezhető bizonyos parlamenti képviselőknél a muszlimok iránti ellenszenv – ezt viszont elsősorban a tájékozódás és a tájékoztatás hiányának tudjuk be. Ezúton is szeretnénk elmondani, hogy mecsetünk minden érdeklődő számára nyitva áll, szeretettel várjuk a nem-muszlimokat is.

Menekültügy

Komoly problémáink vannak! Komoly visszaélésekről van tudomásunk, melyeket eddig a ha­tóságok elutasító magatartásai miatt nem tudtunk kezelni! Nem kapunk állandó belépési enge­délyt a menekülttáborokba, nincs muszlim étkeztetés, nem megoldott a teljes vallásszabadsá­gon alapuló hitgyakorlás. Ellenben bizonyos keresztény kötődésű segélyszervezetek munka­társainak állandó belépési engedélyük van, s tudomásunk van térítési munkáikról is! E szerve­zetek állami pénzen, állami támogatásokkal dolgoznak a táborokban. Sajnos itt évek alatt keveset javult a helyzet a hatóságok elutasító magatartása miatt.

Illegális migráció, rendőrség

Állami szinten talán itt van a legkevesebb problémás ügy, hivatalos együttműködési szerződé­sünk van az Országos Rendőr Főkapitánysággal, így bármilyen problémás ügyben jelen lehe­tünk, minden segítséget megkaphatunk. Ha vannak is problémák, az csak helyi szinten lehet­séges, s elszigetelt lehet. Remélem az ilyen problémákat is megszüntetik majd a jövőben. A legteljesebb vallásszabadság működik e területen! Iszlám ünnepeket megtarthatnak a fogvatartottak, számukra bevihető az iszlám vallási irodalom is.

Börtönhelyzet

Még nem tökéletes, de belépési engedélyeinket eddig soha sem tagadták meg. Sajnos eddig még nem sikerült át fogó szerződést kötnünk az Országos Parancsnoksággal minden börtönre. Az étkezés is megoldott kisebb egyedi problémás esetektől eltekintve. E területen, éves szin­ten mindig jobbak az eredmények. Remélhetőleg 2013-ban átfogó egyezményt sikerül megkötnünk, egy állandó "börtönlelkészt" alkalmazva.

Média


Hazai vonatkozásban az Indexet emelnénk ki, két igen súlyos esetben: egyedül ők közöltek le részletet a Mohamed prófétát (béke legyen vele) gyalázó filmből, azonkívül leközöltek egy, az iszlámról és több iszlám országról is hazugságokat tartalmazó interjút Németh Sándorral (a Hit Gyülekezete vezetőjével), ennek helyreigazítása nem történt meg, a H. Gy. részéről való szóbeli elnézéskérést nem tartjuk elégségesnek. (Az Index egyébként évek óta vezeti az iszlamofób médiát Magyarországon.)
Dzsihádfigyelő (dzsihadfigyelo.com): internetes portál, magyar nyelvű, de nem hazai szerveren van elhelyezve, tulajdonosa és üzemeltetője ismeretlen. Tavaly is már jeleztük, idén viszont az új médiatörvény (melyet Közösségünk szinte elsőként üdvözölt) elvileg lehetőséget adott a határozottabb fellépésre: az internethotline.hu oldalon keresztül (amely elvileg a Médiatanács internetes „forró drótja”) 2012.11.08-án bejelentést tettünk „Rasszista, idegengyűlöletre uszító tartalom” kategóriában, a következő megjegyzéssel: „A jelzett weboldal gyűlöletet szít az iszlám vallás és a muszlimok ellen, és ezzel véleményem szerint megsérti a hatályos magyar törvényeket.”
Bejelentésünkre „hotline operátor” az alábbi választ adta: „Bejelentésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az Ön által sérelmezett tartalom úgynevezett médiatartalomnak minősülhet. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 203. § 42. pontja alapján médiatartalomnak minősül valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom. Ez alapján ide sorolható az internetes sajtótermék által kínált tartalom is. Ahogyan ezt honlapunkon több helyen is jelezzük, médiatartalmak esetében az Internet Hotline nem jogosult eljárni. Az Mttv. rendelkezései alapján a médiatartalmakkal kapcsolatos ügyekben – az egyéb feltételek fennállása esetén – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jár el.” Nem kívánjuk kommentálni, mindenki vonja le magának a tanulságot...
A két feljebb kiemelt internetes portál kivételével, az esetleg előforduló iszlamofób megnyilvánulásokat a már említett tájékozódás és a tájékoztatás hiányának tudjuk be. Ismét szeretnénk elmondani, hogy mecsetünk minden érdeklődő számára nyitva áll, szeretettel várjuk a médiumok dolgozóit is, nemre, vallásra, és nemzetiségre való tekintet nélkül. Az ATV, valamint a Hetek c. hetilap szintén gyakorta enged meg magának iszlamofób cikkeket, torzított, hazugságoktól hemzsegő cikkeket, riportokat. Szintén „hozza a formáját” a külföldi muszlimokról a Kuruc.info, valamint a pár nyilas tendenciájú blog, ill. portál.
Egyházunk nyilvántartja az iszlamofób médiákat, s megteszünk mindent azért, hogy újságíróik ne tudjanak muszlim országokból tudósítani, tudván, hogy azok hazugságokra, féligazságokra épülnek majd, s komolyan árthatnak a hazai muszlim közösségeknek is!


Mindennapi élet


Muszlimok diszkriminálása, egyéb atrocitások

Ismét több esetben jelezték a kendő miatti megkülönböztetést nőtestvéreink, pl. állásinterjúkon töb­ben automatikusan elutasításra kerültek emiatt. Egyes testvéreinket pedig állásukból bocsátottak el, amikor muszlim vallásuk a munkáltató tudomására jutott. Fegyveres testületeknél „nemzetbiztonsági kockázatnak” számít a vallásunk – amit kifejezetten törvénysértőnek és az alapvető emberi jogokkal összeegyeztethetetlennek tartunk.

Oktatás – iskola, óvoda

Több oktatási intézménnyel folynak tárgyalások, insaAllah hamarosan pozitív fejleményekről számolhatunk be. Isten segítségével 2013-ban üzembe helyezhetjük óvodánkat is. Ez a szektor tehát végre nem minősülhet iszlamofób területnek...

Társadalmi közmegítélés

Az általánosnak mondható, többé-kevésbé elutasító magatartás a muszlimokkal szemben két okra vezethető vissza:
- a tömeghangulatot nagymértékben befolyásoló médiumokra, melyek sok esetben nem szándékosan, hanem pusztán tudatlanságból és tájékozatlanságból eredően alkotnak eleve negatív véleményt az iszlámról és a muszlimokról
- az iskolai tankönyvek iszlámmal foglalkozó részeinek nem-muszlimok által történt megírása illetve lektorálása. Más vallásokkal foglalkozó részeket mindig ellenőrizhetnek és véleményezhetnek az illető vallás tudósai. Reményeinket az új, nemzeti alaptanterv ezen a téren nem váltotta be, továbbra sem kapunk felkérést a lektorálásra, ellenőrzésre; így az eddigi tévedések vagy féligazságok még mindig szerepelnek a tankönyvekben.

2012.12.30.
Magyar Iszlám Közösség