Közlemény
Írta: admin - Dátum: January 09 2011 08:28:51
A MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG hivatalos közleménye a sokat bírált ún. médiatörvény kapcsán


Napjainkban parázs vita folyik a média törvényről, sokan azt a szólásszabadság megkurtításának fogják fel. Az ún. Holokauszt-törvény rendelkezései szerint bizonyos nyilvános kijelentések miatt börtön is járhat. Mi nem tagadjuk a Holokausztot, de nem tagadjuk a kommunizmus népirtásait sem, mint ahogy nem tagadjuk a Boszniában elkövetett emberiségellenes bűnöket sem, melyet elkövettek a bosnyák és horvát nép ellen. (Jómagam személyesen is átéltem valamit az ottani borzalmakból.) Az USA-ban 2001-ben elfogadott patrióta törvény értelmében pl. azok az újságírók, akik forrás, vagy hivatkozási személy nélkül közölnek információkat, megvádolhatóak a terrorizmus támogatásával.
E részeket csak azért írtam, hogy ne tessék hivatkozni a "fejlett nyugatra".

Kiemeltünk pár részletet, melyek alapjai az elfogadott törvénynek, s mellékeljük véleményünket, íme:

- A tartalomszolgáltatók feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.

A hazai muszlimok számára e fenti elv igen fontos, s ezek szerint nem lehet hiteltelenül, félrevezetően a továbbiakban az Iszlámról, híveiről tájékoztatást leadni. A Magyar Iszlám Közösség, a hazai muszlimok is a nemzet részét képezik!

- Netes, tévés, rádiós médiaszolgáltatás kiegyensúlyozottan köteles tájékoztatni. Mulasztás, ha "jelentős közéleti eseményről" nem tájékoztat.

Ezután nem csak a "muszlim terroristák" cselekményekről kell tájékoztatni a hazai sajtónak, hanem arról is, ha pl. a Magyar Iszlám Közösség nagyobb segélyakciót visz véghez, vagy az éves beszámolóját teszi közzé.

- A tartalomszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.

Ismét kedvező tény a hazai muszlimoknak. Tehát ezek után nem lehet minket büntetlenül terrorista hordának, csőcseléknek minősíteni.

- Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek sérelmes bemutatása.

Egyetértünk, mert vallásunk kiáll az emberi méltóság mellett!

- A médiatartalom nem lehet alkalmas, és nem irányulhat személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére, továbbá semmilyen közösség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.

Sok kommentárt nem fűzhetek hozzá, teljes az egyetértés! Az Iszlám nem tesz különbséget nemzetek, népek között és elismeri a kisebbségek, vagy a más vallásúak jogait is.

- A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére.

Teljes mértékben támogatjuk! A magánélet szent, azt kutatni kémkedésnek minősül hitünk szerint.

- A médiatartalom nem károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi és fizikai fejlődését.

Teljes szívvel támogatjuk! Hamarabb kellett volna! Gyermekeink a jövő záloga. Isten előtt szellemi és fizikai fejlődésükért felelősök vagyunk.

Egy sor, a nézők-hallgatók életében érzékelhető ügyben hoz változást az új törvény. Előírja, hogy a reklám nem lehet hangosabb az általa megszakított műsorszámnál, a rádióknak 35 százalékban magyar zenét kell adniuk, a tévéknek pedig megszabták, hogy a műsoridő több mint felében európai, több mint harmadában magyar filmet kötelesek műsorra tűzni (a közszolgálatnál ez 60, illetve 50 százalék). Éves átlagban pedig a bűnügyi hírek aránya nem haladhatja meg a 20 százalékot.

Számunkra az utolsó gondolatok is teljes egyetértésre találnak.

A fenti szemelvények teljes mértékben megegyeznek az Iszlám általános alapelveivel, így azt mi, mint "történelmi kisegyház", csak támogatni tudjuk!

Isten áldja a muszlimokat és a Magyar Köztársaságot!

Ámin

Bolek Zoltán