A Zikr
Írta: admin - Dátum: March 18 2012 17:50:38
MI A ZIKR?

A Mindenható Allahról való megemlékezés. Minden istenszolgálat, amelyet úgy végzünk, hogy a Mindenható Allahot tartjuk szem elõtt közben. A zikr legkifinomultabb formája a rituális ima.

Az általános szóhasználatban a zikr alatt a Mindenható Allah magasztalását, dicsõítését, a Neki való hálaadást értjük, a Mohammed Prófétától r ránk maradt fohászok és a Mindenható Allah Legszebb Nevei által.

ZIKR A MINDENHATÓ ALLAH NEVEIVEL

Teljes mértékben megengedett és dicséretes dolog a Mindenható Allah neveivel fohászkodni Hozzá, hiszen ezt Õ is említi a Koránban: Allahé a Legszebb Nevek, fohászkodjatok hát hozzá ezekkel (…) (7:180). Ha valaki szeretné a viselkedését a Mindenható Allah egyik Nevének jobban megfelelõ módon alakítani, akkor fohászkodhat Hozzá az adott Névvel, pl. Ya Allah, Ya Szabur, adj nekem türelmet. Vagy: Ya Allah, ya Safi, gyógyíts meg engem.

MIT MOND A KORÁN A ZIKRRÕL?

; "Emlékezzetek meg hát Rólam, hogy Én is megemlékezzem rólatok." (2:152)

; "Ti hívõk! Emlékezzetek meg gyakorta Allahról, és magasztaljátok Õt reggel és este." (33:42)

; "Emlékezz meg Uratokról magadban alázattal és félelemmel, hangos szavak nélkül, reggel és este!" (7:205)

; "És emlékezzetek meg gyakran Allahról, hogy sikeresek lehessetek." (62:10)

; "A muszlim férfiaknak és nõknek, a hívõ férfiaknak és nõknek, a türelmes és állhatatos férfiaknak és nõknek, az alázatos férfiaknak és nõknek, az adakozó férfiaknak és nõknek, a böjtölõ férfiaknak és nõknek, az erényes férfiaknak és nõknek, az Allahról gyakran megemlékezõ férfiaknak és nõknek Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat készített elõ." (33:35)

; "Allah az egek és a föld Fényessége. Az Õ Fénye hasonlatos a zugban álló lámpáshoz. A lámpa üvegben van, és az üveg olyan, akár a fényes csillag, áldott fából gyújtatott, olívából, amely nem a Keleté, és nem is a Nyugaté, amelynek olaja szinte magától izzik, anélkül, hogy tûz érintette volna. Fényre fény - Allah az Õ Fényére vezeti azt, akit akar. (Ez a fény) olyan házakban van, amelyek emelését Allah parancsolta, és azt, hogy az Õ Nevérõl emlékezzenek meg bennük reggel és délután és este, olyan férfiak, akiket sem a kereskedés, sem az utazás el nem téríthet Allah emlékezetétõl." (24:36-37)

; "Íme! Az egek és a föld megteremtésében, a nappal és az éjszaka váltakozásában valóban jelek vannak azok számára, akik gondolkodnak, akik megemlékeznek Allahról állva, ülve, és oldalukon fekve." (3:190-191)

; "És tarts állhatatosan azokkal, akik reggel és este Urukhoz fohászkodnak, az Õ Arcát áhítozva." (18:28)

A ZIKR 7 TÍPUSA

; A szem zikrje, ami a sírás (buka') ("aki önmagában emlékezik meg Allahról, és hullanak a könnyei")

; A fül zikrje, ami a hallgatás (iszgha') (pl. Koránt vagy intést vagy jóravaló szavakat)

; A nyelv zikrje, ami a dicsõítés (Thana')

; A kéz zikrje, ami az adakozás ('ata')

; A test zikrje, ami az engedelmesség és hûség (wafa')

; A szív zikrje, ami a félelem és remény (kawf wa radzsa')

; A lélek zikrje, ami az alávetés és elégedett elfogadás (taszlim wa rida')

MILYEN FAJTÁI VANNAK A ZIKRNEK?

; A nyelv zikrje: a Mindenható Allah dicsõítése, magasztalása és a Neki való hálaadás.

; A szív zikrje: az elgondolkodás a Mindenható Allahról és az Õ Neveirõl, a teremtésrõl, a ránk kiárasztott Kegyelmérõl, az Ítélet Napjáról, a Kertekrõl, a Tûzrõl stb. Szeretni azt, amit a Mindenható Allah megparancsolt, és elvetni azt, amit megtiltott.

; A test zikrje: engedelmesség a Mindenható Allahnak cselekedeteinkben.

; Ez mindhárom együtt megvalósul a rituális imában, lsd. 62:9: Ha elhangzik a hívás a pénteki imára, siessetek Allah megemlékezésére!

HANGOS VAGY HALK ZIKR?

"Emlékezz meg Uratokról magadban alázattal és félelemmel, hangos szavak nélkül, reggel és este!" (7:205)
Imám Ahmad feljegyezte, hogy Abu Huraira t azt mondta, hogy Allah Küldötte r azt mondta: "A Mindenható Allah azt mondja: A szolgámmal vagyok, amikor a két ajka mozog a Rólam való megemlékezésben". Imám Nawawi úgy magyarázza ezt a hadíszt: "A Mindenható Allah azzal van, aki megemlékezik Róla a szívében, és Hozzá fohászkodik a szavaival is, de tudni kell, hogy a szív megemlékezése a tökéletesebb. A megemlékezõ azért emlékezik meg az ajkaival, hogy tükrözze azt a megemlékezést, ami a szívében van. Amikor a Mindenható Allah szeretete és a Róla való megemlékezés teljesen betölti a szívet, az ajkak is megmozdulnak, és a keresõ közelebb kerül a Mindenható Allahhoz".