Amit az imáról tudni kell
Írta: admin - Dátum: March 18 2012 15:35:00
Ibn Maszúdtól, aki azt mondta:
„Megkérdeztem a Prófétától (blv. ), hogy melyik cselekedet a legkiválóbb?
Azt felelte: Az ima a maga idejében.”.

Az imák:

1. Fadzsr – hajnali ima: hajnalhasadástól napfelkeltéig tart az ideje
(2 rakából áll).

2. Dohor – déli ima: az ideje akkor kezdődik, amikor a Nap elhagyja a zenitet és addig tart, amíg az árnyék hossza el nem éri az árnyékadó test hosszát
(4 rakából áll).

3. Aszr – délutáni ima: az árnyék hosszának az árnyékadó test hoszszával való megegyezésétől a napnyugta kezdetéig tart az ideje
(4 rakából áll).

4. Magrib – naplementi ima: a Nap teljes eltűnésétől (napnyugta befejeződése) a nyugati látóhatáron az alkonypír teljes eltűnéséig tart az ideje
(3 rakából áll).

5. Isa – esti ima: az előző ima végétől az éjszaka feléig (vagy hajnalhasadásig!) tart (4 rakából áll).

Időpontok, amikor nem szabad imádkozni:

A muszlimnak tilos szunna (önkéntes) imát végeznie a következő időkben:

– a hajnali ima után napkeltéig,
– abban az időben, amikor a Nap éppen felkel, addig, amíg feljebb nem emelkedik,
– amikor a Nap a zeniten áll (delel), addig, amíg túl nem halad azon,
– a délutáni ima ideje végétől naplementéig,
– amikor a Nap éppen lemegy, addig, amíg le nem tűnik.

Az ima kötelező (fard) elemei:

Ha valaki az alábbiak közül akár csak egyet is kihagy bármelyik rakából az adott raka érvénytelen, ezért azt meg kell ismételni.

Az ima 6 előfeltétele és 6 kötelezősége

Előfeltételek:

1. A tisztaság ( vudú. ghuszl vagy tejemmum )
2. A szennyezésektől való fizikai tisztaság
3. Az eltakarandó testrészek eltakarása
4. Az adott imára való szándék
5. Az imairány ( Kibla ) felé fordulás
6. Meggyőződni arról, hogy az imaidő elkezdődött

Kötelezőségek:

1. Takbír
2. Állás
3. Olvasni a Koránból
4. Meghajlás
5. Leborulás
6. Ülés az ima végén, tasahhud fohász olvasása

"Mohamed Próféta (s.w.s) Allahu akbar-t mondott és a földre borult. Majd felemelte a fejét a leborulásból Allahu Akbar-t mondván, és ekkor következett egy kis pihenés ülő pózban, ez a dzsulusz. Ezután azt szokta mondani: Allahu akbar! majd másodjára is leborul." (al-Bukhari, Muszlim)

Az ima érvénytelenítői:

1. Ima közbeni evés, ivás.
2. Beszélni vagy olyasmit mondani, ami nem tartozik az imához.
3. Sokat mozgolódni ima közben. (Úgy, hogyha valaki messziről látná, azt hinné, hogy az illető nem imádkozik.)
4. Hangosan nevetni az imában.
5. A felnőtt (már menstruáló) nő áthaladása az imádkozó előtt.
6. Szándékosan elmulasztani bármelyik kötelező (fard) részét (pillérét) az imának (pl.: felállás, Fatiha olvasása; meghajlás, leborulás stb.).
7. Szándékosan elmulasztani bármelyik feltételt az ima feltételei közül, pl.: nem Mekka felé fordulva végezni az imát, felfedni a test bármely részét, férfiaknál a köldöktől a térdig, nőknél a kézen, arcon, lábfejen kívül bármit, vagy bármit tenni, ami a mosakodást érvényteleníti (pl.: vizelet, széklet, gáz kibocsátása stb. – kivéve betegeknek).

Ha bármelyik ima érvénytelenné válik, meg kell ismételni.

Ima közben az alábbiakat szabad cselekedni (mubáh):

– Sírni.
– Káros, mérges élőlényeket megölni (pl. skorpió, kígyó).
– A Koránt könyvből, lapról olvasni a szunna imában.
– Emlékeztetni az imámot egy Korán idézetre, ha megakadt olvasás közben.
– A gyereket felvenni:
– Imádkozni cipőben, csizmában:
– Az imahelyről elmozdulni, ha szükséges.
– Megakadályozni azt, hogy valaki áthaladjon az imádkozó és a „szutrah” között.

A szutrah bármi lehet, amit az imádkozó maga elé tesz. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha valamelyiktek imádkozni akar, akkor tegyen valamit maga elé, és ha nem talál, akkor szúrjon le egy botot, és ha nem talál, akkor egy vonalat rajzoljon maga elé, és azután nem árt neki, ha valaki jár előtte.” (Ahmed, Ibn Mádzsa)

Az ima fajtái

1. Kötelező ima (fard) amibe beletartozik a napi 5 ima, és a pénteki ima.
2. Kötelességen felüli imák (at-tatavu):
– Ajánlatos imák (szunna) vagyis olyan imák, melyeket a Próféta (blv. ) mindig imádkozott, de sohasem tett kötelezővé.
– Önként vállalt imák (náfileh), amelyek bármikor végezhetők – éjjel vagy nappal, kivéve egy-két napszakot, amikor nem szabad imádkozni.

A pénteki ima kötelező minden muszlim férfinak, aki nem beteg vagy utazó (az imán nők is részt vehetnek, de nekik nem kötelező, mint ahogyan a gyerekek számára sem).

Ami a nőket illeti, az ő imájuk jobb, ha házaikban végeztetik; és számukra ajánlatos közösen imádkozni, hiszen Áisáról hitelesen az maradt fenn, hogy előírt imában vezette a nőket és közöttük állt és ugyanez maradt fenn Umm Szalamahról is (AbdulRazzq, ad-Dárqutni)