"Vegyesházasság"
Írta: admin - Dátum: August 21 2012 18:45:16
Válaszunk az elismert tudósok véleményéhez nyúlik vissza.

Kérdés: adva van egy keresztény házaspár, ahol a nő felveszi az iszlámot. Mi a helyzet a házasságukkal, felbomlik-e?

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében. Allah adjon áldást és békességet Mohammed prófétára!

Válasz:
Nem szűnik meg a házasság azonnal. Fel kell ajánlani az Iszlámot a férjnek. Ha elfogadja, akkor folytatódik a házasság. Ha nem, akkor bekövetkezik a válás automatikusan.

Magyarországon két fajta házasság lehetséges: Vallási, azaz egy bizonyos vallás törvényei szerint, és állami, azaz önkormányzati (világi).
Az állami esküvő nem számít az Iszlámban Isten előtt kötött házasságnak, ezért ez a házzassági szerződés nem akadálya az új, Iszlám szerinti házasságkötésnek. Viszont mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy bárki, aki Iszlám szerinti házasságot szeretne kötni, mindenképp bontassa fel az állami házassági szerződését, ha rendelkezik ilyennel, és kössön egy újat az új társával, és csak utána kösse meg az Iszlám szerinti házassági szerződést, hisz egy új életet fog kezdeni, és a bonyodalmak elkerülése végett, jobb a hivatalos dolgokat az állami törvények keretein belül is rendezni!

A vallások szerint kötött házassági szerződések, Magyarországon többségében a keresztény házasságok, azaz templomi esküvők, akadályozó tényező lehet abban, ha egy keresztény nő muszlim lett, és szeretne hozzámenni egy muszlim férfihoz.

1. Ha egy nem muszlim nő felveszi az Iszlámot, akkor a tudósok megegyeztek abban, hogy a nő számára tilos lesz a nemi élet a férjével, addig míg muszlimmá nem válik a férj is!

2. Nem szűnik meg a házasság azonnal. Fel kell ajánlani az Iszlámot a férjnek. Ha elfogadja, akkor folytatódik a házasság. Ha nem, akkor bekövetkezik a válás automatikusan.

Az új házasság kötés elött, mindenképpen le kell hogy teljen a kiszabott idő, ahogy Allah mondta:

"2.235. Nem róható föl bűnötökül, ha még a várakozási időn belül céloztok arra, hogy feleségül akarjátok kérni ezeket az asszonyokat, vagy ha magatokban rejtitek kimondatlanul szándékotokat. Allah tudja, hogy emlékezetetekben fogjátok tartani őket. De ne állapodjatok meg velük titokban! Csupán olyasmit mondjatok nekik, ami illik! És ne határozzátok el magatokat véglegesen a házasságkötésre, amíg az előírt várakozási idő véget nem ér! Tudnotok kell, hogy Allah tudja, mi lakozik bennetek! Óvakodjatok hát tőle! Tudnotok kell azonban, hogy Allah Megbocsátó és Könyörületes!"

65.4. ... Akik viselősek, azoknak a megszabott várakozási idejük annyi legyen, ameddig világra hozzák a terhüket. Aki óvakodik Allahtól, annak Ő megkönnyíti az ügyét.

2.228. Az elvált asszonyoknak három havi tisztulást kell kivárniuk. Nem szabad eltitkolniuk azt, amit Allah az előző házasság gyümölcseként a méhükben teremtett, ha hisznek Allahban és a Végső Napban. A férjeiket illeti meg a leginkább az, hogy ekkor visszafogadják őket, ha ők ki akarnak békülni. Az asszonyokat ugyanaz a jog illeti meg férjük részéről, mint amivel ők tartoznak férjüknek jó bánásmóddal. A férfiak azonban egy fokkal fölöttük állnak. Allah Hatalmas és Bölcs.

Részlet egy hagyományból:
"... És ha egy nő hozzánk emigrált át(tehát muszlim lett), egy háborús területről(hitetlenek közűl), nem lehet elvenni, addig míg nem menstruál, és megtisztúl(3 menstruáció)! Viszont ha a férje utána emigrál (Ő is muszlim lett), akkor a férje marad!"

3. Ha nem lett felajánlva az Iszlám a férjnek, és nem is lett muszlim, akkor ha letelik a 3 menstruáció, ugyancsak automatikusan beáll a válás, mint ahogy ha nem lett felajánlva az Iszlám a férjnek, de közben fennáll a terhesség, és a terhesség megszűnése előtt nem lett muszlim a férj, ugyancsak automatikusan beáll a válás!

4. Ha nem lett felajánlva az Iszlám a férjnek, de ő közben a 3 menstruáció letelte elött muszlim lett, akkor folytatódik a házasság, és ugyancsak, ha nem lett felajánlva az Iszlám a férjnek, de közben ha van terhesség, és a terhesség megszűnése előtt muszlim lett, ugyancsak folytatódik a házasság, vagyis nem mehet hozzá egy másik muszlim férfihoz!

5.Ha nem lett felajánlva az Iszlám a férjnek, közben a nő hozzá ment egy muszlim férfihoz, mielött letelt az ideje (3 menstruáció, vagy a terhesség megszűnése), akkor eleve a házassági szerződésük hibás, hisz nem telt le a kiszabott idő, és házasságuk felújításra szorúl. Ami azt jelenti rendbe hozható, azzal a feltétellel, hogy az eredeti férj, az nő ideje letelte előtt nem lett muszlim.

6. Ha nem lett felajánlva az Iszlám a férjnek, közben a nő hozzá ment egy muszlim férfihoz az ideje (3 menstruáció, vagy a terhesség megszűnése) letelte után, és később kiderült, hogy az eredeti férje, még az ideje letelte előtt muszlim lett, akkor szét kell választani őket, és a nő vissza kerül az eredeti férjéhez!
Viszont ebben az esetben, jobb ha az első férjjel, megegyezésre jutnak, abban, hogy a nő már nem akar vele élni, és nincs értelme folytatni a házasságot, ezért mondja ki a válást, félreérthetetlenül! Hisz ez mindenkinek jobb. Ebben az esetben, fel kell újitani az új férjjel való házasságot!

Allahu álem!