Közlemény

Híreink
A MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG hivatalos közleménye a sokat bírált ún. médiatörvény kapcsán


Napjainkban parázs vita folyik a média törvényről, sokan azt a szólásszabadság megkurtításának fogják fel. Az ún. Holokauszt-törvény rendelkezései szerint bizonyos nyilvános kijelentések miatt börtön is járhat. Mi nem tagadjuk a Holokausztot, de nem tagadjuk a kommunizmus népirtásait sem, mint ahogy nem tagadjuk a Boszniában elkövetett emberiségellenes bűnöket sem, melyet elkövettek a bosnyák és horvát nép ellen. (Jómagam személyesen is átéltem valamit az ottani borzalmakból.) Az USA-ban 2001-ben elfogadott patrióta törvény értelmében pl. azok az újságírók, akik forrás, vagy hivatkozási személy nélkül közölnek információkat, megvádolhatóak a terrorizmus támogatásával.
E részeket csak azért írtam, hogy ne tessék hivatkozni a "fejlett nyugatra".

Kiemeltünk pár részletet, melyek alapjai az elfogadott törvénynek, s mellékeljük véleményünket, íme:

- A tartalomszolgáltatók feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.

A hazai muszlimok számára e fenti elv igen fontos, s ezek szerint nem lehet hiteltelenül, félrevezetően a továbbiakban az Iszlámról, híveiről tájékoztatást leadni. A Magyar Iszlám Közösség, a hazai muszlimok is a nemzet részét képezik!

- Netes, tévés, rádiós médiaszolgáltatás kiegyensúlyozottan köteles tájékoztatni. Mulasztás, ha "jelentős közéleti eseményről" nem tájékoztat.

Ezután nem csak a "muszlim terroristák" cselekményekről kell tájékoztatni a hazai sajtónak, hanem arról is, ha pl. a Magyar Iszlám Közösség nagyobb segélyakciót visz véghez, vagy az éves beszámolóját teszi közzé.

- A tartalomszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.

Ismét kedvező tény a hazai muszlimoknak. Tehát ezek után nem lehet minket büntetlenül terrorista hordának, csőcseléknek minősíteni.

- Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek sérelmes bemutatása.

Egyetértünk, mert vallásunk kiáll az emberi méltóság mellett!

- A médiatartalom nem lehet alkalmas, és nem irányulhat személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére, továbbá semmilyen közösség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.

Sok kommentárt nem fűzhetek hozzá, teljes az egyetértés! Az Iszlám nem tesz különbséget nemzetek, népek között és elismeri a kisebbségek, vagy a más vallásúak jogait is.

- A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére.

Teljes mértékben támogatjuk! A magánélet szent, azt kutatni kémkedésnek minősül hitünk szerint.

- A médiatartalom nem károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi és fizikai fejlődését.

Teljes szívvel támogatjuk! Hamarabb kellett volna! Gyermekeink a jövő záloga. Isten előtt szellemi és fizikai fejlődésükért felelősök vagyunk.

Egy sor, a nézők-hallgatók életében érzékelhető ügyben hoz változást az új törvény. Előírja, hogy a reklám nem lehet hangosabb az általa megszakított műsorszámnál, a rádióknak 35 százalékban magyar zenét kell adniuk, a tévéknek pedig megszabták, hogy a műsoridő több mint felében európai, több mint harmadában magyar filmet kötelesek műsorra tűzni (a közszolgálatnál ez 60, illetve 50 százalék). Éves átlagban pedig a bűnügyi hírek aránya nem haladhatja meg a 20 százalékot.

Számunkra az utolsó gondolatok is teljes egyetértésre találnak.

A fenti szemelvények teljes mértékben megegyeznek az Iszlám általános alapelveivel, így azt mi, mint "történelmi kisegyház", csak támogatni tudjuk!

Isten áldja a muszlimokat és a Magyar Köztársaságot!

Ámin

Bolek Zoltán

admin - January 09 2011 08:28:51 Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Ugyancsak Omartól idézik - Isten legyen vele elégedett! -, hogy ő ezt mondta:

Midőn egy napon Allah követénél ültünk, egyszerre megjelent előttünk egy férfiú, akinek ruházata nagyon fehér, a haja nagyon fekete volt, és az utazásnak semmi nyoma nem látszott rajta. Közülünk pedig senki nem ismerte őt. A Próféta mellé ült és térdeit az térdeihez támasztá, kezeit pedig a Próféta combjához illeszté és így szólott: - Ó Mohamed! Mondd meg nekem, mi az Iszlám?
Mire Mohamed így felelt: - Az Iszlám az, hogy tanúságot tégy arról, hogy nincsen más isten, csakis Allah és Mohamed Allah követe, hogy az imádságot rendben tartsd meg, hogy a zakatot fizesd meg, hogy a ramadánban böjtölj, és végezd el a haddzst (zarándoklást) Allah házához, ha módodban van az utat megtenni.
Erre az idegen így szólt: -Igazat mondtál.
Bennünk pedig - folytatá Omar - csodálkozást keltett az a tény, hogy valaki a Prófétához felvilágosításért forduljon, és midőn azt elnyerte, azt mondja:igazat beszélsz.
Az idegen pedig így folytatá: - Már most mondd meg nekem, mi az Iman (hit)?
A Próféta: - Az - úgymond -, hogy higgy Allahban, az angyalaiban, kinyilatkoztatott könyveiben, prófétáiban, a végső napban, és hogy higgy a végzetben, akár jó legyen, akár rossz.
- Igazat mondtál - szólt megint az idegen és így kérdezett tovább: - Hát mi az Ihszan (jócselekedet)?
- Az - úgymond - , hogy úgy szolgáld Allahot, mintha a szemeddel látnád Őt, habár nem láthatod Őt.
- Igaz, hát most tudósíts engem az Óráról! (azaz a végső ítélet idejéről).
- Ezt - úgymond a Próféta - az, akitől kérdezik nem tudja jobban annál, mint aki a kérdést intézi.
- Hát akkor - úgymond az idegen - tudósíts engem az Óra előjeleiről.
- Midőn - úgymond a Próféta - a rabszolganő úrnőjét szüli, midőn látod, hogy a mezítelen lábúak és a mezítelen testűek, a szegény pásztorok magas házakat építenek...
Erre az idegen távozott. A Próféta egy ideig hallgatott, majd hozzám fordulva mondván:
- Ó, Omar, tudod-e, ki volt a kérdező?
- Allah és a követe tudja - szólék én.
- Gábriel angyal volt, aki eljött közétek, hogy a vallásotokra eképpen oktasson.

Kérdés: Mikor kötelező imát imádkozok, kell előtte adhant és iqamát olvasnom? Ha igen, akkor hogyan? Elég ha felállva halkan olvasom?
Kategória: Kérdések és válaszok

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.08 másodperc | 1,644,272 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com