Ünnepi beszéd

HíreinkDicsőség Allahnak, akit magasztalunk, és akitől oltalmat és megbocsájtást kérünk. Menedéket keresünk Allahnál lelkünk és cselekedeteink rosszától, akit Allah vezérel azt nem tévelyítheti el senki, és akit tévelygésbe visz azt nem vezérelheti senki. Tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah, egyedül Ő, akinek nincs társa, és tanúsítom hogy Mohammed urunk, Allah szolgája és küldötte, a legkedvesebb a teremtményei közül, és közeli barátja. Átadta az üzenetet, teljesítette kötelességét, intette népét, és küzdött Allah útján amíg el nem jött néki a bizonyosság.
Allah adjon áldást és békét Mohammed prófétára, a családjára, és a hívők emírjeire, Abu Bakr-ra, Omárra, Oszmánra és Alíra, és az összes társára.


Kedves testvéreim! Kullu 'ám wa antum bikheir! Áldott ünnepet kívánok mindnyájatoknak, Allah fogadja el tőlünk böjtünket és imáinkat melyet ramadán hónapban végeztünk, és bocsássa meg nekünk bűneinket.

Ez évben is elmúlt a ramadán hónapja, és ezzel az ünneppel egy új évet kezdtünk Allahnál. Allah Küldötte (sa.) ilyenkor utasította a társait, hogy újítsák meg hitüket. Megkérdezték tőle, hogy újítsuk meg hitünket ó Allah Küldötte? Azt mondta nekik: mondjátok le ilehe ille-Llah. Kezdjük mi is ezzel az új évünket, és várjuk a következő ramadánt.

Ó muszlimok! Ramadán hónap elmúltával se feledkezzetek meg Allahról. Muszlimnak lenni nem csak egy hónapot vesz igénybe egy évben, hanem az egész évet. Próbáljátok mindig eszetekben tartani, hogy muszlimok vagytok és ez határozza meg az életeteket és erkölcsötöket. Próbáljatok minél több jót cselekedni a túlvilági jutalomért.

Allah azt mondja:
 وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
"És mondj jó hírt azoknak, akik hisznek és jót cselekszenek, hogy kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak. Amikor gyümölcsöket kapnak belőle ellátásként, azt mondják majd: Ez az, ami korábban is adatott nekünk! És hasonlókat fognak kapni. És megtisztított házastársaik lesznek ott, és örökké ott fognak lakozni." (A tehén 25)

Allah a Magasságos több ájában együtt említi a hitet a jó cselekedetekkel. Mert ez a két dolog kapcsolódik egymáshoz. Akik hisznek Allahban és a Küldöttében megpróbálnak minél több jót cselekedni. A jó cselekedetek pedig nem egyedül csak az imát a böjtöt, és a mecsetben elvégzett cselekedeteket jelentik. A muszlimnak nem szabad csak magával foglalkoznia, hanem a társadalom hasznos részévé és aktív tagjává kell válnia.
Ali Al-Jifry azt mondja: A szunna népének módszertana Allahnak és a Küldöttének történő szolgálatra támaszkodik. Ebből fakadóan az egész emberiség, sőt az egész egész világ, és nem pedig egyedül csak a muszlimok szolgálatára van.
Egy muszlim tehát ha valami jót tesz, azzal az egész társadalomnak és az egész emberiségnek tesz vele jó és hasznos dolgot. Próbáljunk meg mi is minden nap minél több jót megtenni, hogy ezáltal az egész világ hasznára váljunk.

Hála Allahnak a Magyar Iszlám Közösség aktív szerepet vállal a magyar társadalomban, főleg az állandó rendszerességgel végzett segélyezési akcióival, mellyel rengeteg muszlimnak és nem muszlimnak segít országszerte. Allah jutalmazzon mindenkit aki részt vesz ebben a munkában segítőként vagy adakozóként. És mindenkit bíztatok, hogy idejéhez mérten próbáljon meg részt venni ezeken a programokon.

Allah azt mondja az Ő küdöttének:
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
" Ó Próféta! Bizony, elküldtünk téged tanúként, jó hír hozójaként, és figyelmeztetőként, és Allahhoz hívóként, az Ő engedelmével, és fényt adó lámpásként." (Ahzab 45-46)

Ó muszlimok! Mi mindnyájan ennek a Prófétának a követői vagyunk, akinek élete, erkölcse és útmutatása fényt adó lámpás számunkra. Allah Küldötte (sa) az utolsó a küldöttek sorában, ő általa tette Allah teljessé a vallást. ő Allah legjobban szeretett teremtménye, övé a menyország legmagasabb szintje, ő az aki közben jár a muszlimokért Allahnál, ő Allah összes teremtményének legjobbika, ha Allah nem teremtette volna őt, nem teremtett volna téged sem. Ő az akinek útmutatása világító lámpásként kivezet minket a sötétségből a fényre. Allah elküldte őt jó hír hozójaként és intőként. Az araboknak és nem araboknak, az embereknek és dzsinneknek, minden teremténynek és az egész világnak kegyelemként.

Azt mondja Allah a Hatalmas:
 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
"Bizony Allah Küldöttében szép példaképetek van" (Ahzab 21)

Kövessük hát ennek a Prófétának az útmutatását, mert a legjobb útmutatás Mohammed (sa) útmutatása. Ez által boldogulhatunk az evilágon és a túlvilágon egyaránt. Sajátítsuk el magunkban az ő természetét és erkölcsét és ezen keresztül a mohamedi mércével tekintsünk a világra körülöttünk, mely a kegyelem, a könyörület, a szerénység, az alázat és a szeretet mércéje. Mert a szunna követése egyben a Próféta (sa) jellemének elsajátítása.
Azt mondja Allah:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
"És bizony nagyszerű a te jellemed" (A toll : 4)

Neveljük hát rá a lelkünket erre a nagyszerű jellemre, hogy ezzel a jellemmel tudjunk kapcsolatot teremteni embertársainkkal. Ehhez tanuljuk Allah Küldöttének (sa) hagyományait és élettörténetét. Foglalkozzunk vele sokat, fordítsunk szívünket minél jobban feléje, hogy valóban ő lehessen a legszeretettebb ember számunkra. Azt mondta Allah Küldötte:
"Addig egyikőtök sem lesz hívő míg kedvesebb nem leszek számára még a gyerekei, szülei és az összes embernél is."

Kérjünk Allahtól minden nap minél több áldást őrá. Azt mondja Allah:

 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
"Bizony Allah és az angyalai áldást küldenek a Prófétára. Ti akik hisztek! Küldjetek rá áldást és köszöntsétek őt illő köszöntéssel". (Ahzab 56)

Ha álldást kérünk a Prófétára Allahtól ezzel közelebb kerülünk Allahhoz és a Küldöttéhez. Azt mondja Allah Küldötte:
"Aki áldást kér rám, arra Allah áldást ad tízszer, és aki áldást kér rám tízszer, arra Allah áldást ad százszor, és aki áldást kér rám százszor, arra Allah áldást ad ezerszer, és aki áldást kér rám ezerszer az nem fog a tűzben bűnhődni."

Ó muszlimok! Engedjétek be a szívetekbe a könyörületet és ez alapján viszonyuljatok az emberekhez, mert a könyörület prófétai tulajdonság! Azt mondja Allah a Küldöttének (sa):

وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ
"És nem másért küldtünk el téged, mint kegyelemként a világoknak" (A próféták 107)

Ó muszlimok! Legyetek igazságosak magatokkal, családtagjaitokkal, a környezetetekben élőkkel, a veletek kereskedőkkel, és kerüljétek az igazságtalanságot, mert ez a legnagyobb bűnök közül való, és bizony Allah nem szereti az igazságtalanokat.
Ó muszlimok! A mecsetek Allah házai, ezért ramadán hónap után is látogassuk őket rendszeresen és ne csak bizonyos alkalmakkor! Hozzátok gyerekeiteket hogy fiatal korukban a szívükbe ivódjon a mecsetek szeretete, és ezzel az istenszolgálat szeretete. Tanuljátok a mecsetekben Allah vallását, és emlegessétek őt. Azt mondja Allah Küldötte (sa):
"S bármikor összegyűlik egy csoport Allah valamelyik házában, és Allah könyvét recitálják, és közösen tanulják, leszáll rájuk a nyugalom, és beborítja őket a könyörület, és körülveszik őket az angyalok, és Allah megemlíti őket azok között, akik Nála vannak."

Fohászkodjatok uratokhoz!
................................
A khtuba második része

Dicsőség és hála Allahnak a világok Urának, és áldás és béke az Ő megbízható Küldöttére, az Ő családjára, és társaira.

Ó muszlimok! Allah azt mondja a Koránban:

 إن الدين عند الله الإسلام
"Bizony a vallás Allah előtt az Iszlám" (Imrán családja 19)

Egy másik ájában pedig azt:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
"És aki más vallást keres az Iszlámon kívül - az soha nem fogadtatik el tőle, és a Túlvilágon a vesztesek között lesz." (Imrán családja 85)

Ó muszlimok! Adjunk hálát Allahnak, hogy muszlimok lehetünk, hogy Allah vallását követhetjük ami által in sa Allah a mennyországba juthatunk.
Allah előtt a vallás az Iszlám, mi pedig muszlimok vagyunk. Ez egyben felelősség is számunkra nézve ebben az országban. Felelősség, hogy megismertessük az iszlámot honfitársainkkal, környezetünkkel, az országban élőkkel. És hogy általunk az emberek jó, szép és hiteles képet kaphassanak az iszlámról.
Miénk a feladat és a felelősség, hogy átadjuk az iszlám üzenetét ebben az országban és, hogy Urunk útjára hívjunk bölcsességgel és szép példával.
Allahnak hála ramadán hónapban ebben a mecsetben is többen mondták el a tanúságtételt és lettek testvéreink az iszlámban. Hívjunk minél több embert az iszlámra, legyen minél több magyar muszlim. Ha általad valaki muszlim lesz, az jobb számodra mint az egész világ!


Ó Allah, add meg hogy minél többen legyenek muszlimok Magyarországon és az egész világon!
Ó Allah, fogadd el tőlünk böjtünket és imáinkat és bocsáss meg nekünk!
Ó Allah, tisztítsd meg szívünket minden rossz tulajdonságtól!
Ó Allah, erősítsd meg hitünket, és add hogy a szándékunk mindig Teérted legyen!
Ó Urunk adj meg nekünk minden jót az evilágon és a túlvilágon és óvj minket a tűz kínzásától!
Ó Allah te vagy a megbocsájtó bocsáss meg nekünk!
Ó Allah, te vagy a Könyörületes, könyörülj rajtunk!
Ó Allah, te vagy az ellátó, láss el minket kegyeidből!
Ó Allah óvj meg minket és óvd házastársainkat és gyerekeinket!
Ó Allah, erősítsd hitünket, és add hogy minél jobb muszlimok lehessünk és vezérelj minket az egyenes úton.
Ó Allah óvd meg ezt az országot, és erősítsd benne az iszlámot!
Ó Allah óvd meg ezt a közösséget, és add hogy minél több erőfeszítést tehessünk a te utadon!
Ó Allah óvd meg azokat a muszlimokat akik szenvednek és gyengék Burmában, Szíriában, Palesztinában, Afganisztánban, Irakban, Szomáliában, Maliban, és mindenhol a világon!
Ó Allah szabadítsd fel az El-Aqsza mecsetet a megszállás alól, és add vissza azt a muszlimok kezébe!
Ó Allah, add hogy olyan emberek vezessék a muszlimokat akik méltók rá, és igazságosak, és tégy minket méltóvá arra, hogy igazságos vezetőink lehessenek!
Ó Allah, add meg nekünk hogy követhessük Mohammed próféta (sa) útmutatását, és az ő erkölcse és illeme határozza meg jellemünket.
Ó Allah adj áldást Mohammed prófétára (sa) és a háza népére és a kegyes társaira.

Emín

admin - August 19 2012 10:42:49 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Ugyancsak Omartól idézik - Isten legyen vele elégedett! -, hogy ő ezt mondta:

Midőn egy napon Allah követénél ültünk, egyszerre megjelent előttünk egy férfiú, akinek ruházata nagyon fehér, a haja nagyon fekete volt, és az utazásnak semmi nyoma nem látszott rajta. Közülünk pedig senki nem ismerte őt. A Próféta mellé ült és térdeit az térdeihez támasztá, kezeit pedig a Próféta combjához illeszté és így szólott: - Ó Mohamed! Mondd meg nekem, mi az Iszlám?
Mire Mohamed így felelt: - Az Iszlám az, hogy tanúságot tégy arról, hogy nincsen más isten, csakis Allah és Mohamed Allah követe, hogy az imádságot rendben tartsd meg, hogy a zakatot fizesd meg, hogy a ramadánban böjtölj, és végezd el a haddzst (zarándoklást) Allah házához, ha módodban van az utat megtenni.
Erre az idegen így szólt: -Igazat mondtál.
Bennünk pedig - folytatá Omar - csodálkozást keltett az a tény, hogy valaki a Prófétához felvilágosításért forduljon, és midőn azt elnyerte, azt mondja:igazat beszélsz.
Az idegen pedig így folytatá: - Már most mondd meg nekem, mi az Iman (hit)?
A Próféta: - Az - úgymond -, hogy higgy Allahban, az angyalaiban, kinyilatkoztatott könyveiben, prófétáiban, a végső napban, és hogy higgy a végzetben, akár jó legyen, akár rossz.
- Igazat mondtál - szólt megint az idegen és így kérdezett tovább: - Hát mi az Ihszan (jócselekedet)?
- Az - úgymond - , hogy úgy szolgáld Allahot, mintha a szemeddel látnád Őt, habár nem láthatod Őt.
- Igaz, hát most tudósíts engem az Óráról! (azaz a végső ítélet idejéről).
- Ezt - úgymond a Próféta - az, akitől kérdezik nem tudja jobban annál, mint aki a kérdést intézi.
- Hát akkor - úgymond az idegen - tudósíts engem az Óra előjeleiről.
- Midőn - úgymond a Próféta - a rabszolganő úrnőjét szüli, midőn látod, hogy a mezítelen lábúak és a mezítelen testűek, a szegény pásztorok magas házakat építenek...
Erre az idegen távozott. A Próféta egy ideig hallgatott, majd hozzám fordulva mondván:
- Ó, Omar, tudod-e, ki volt a kérdező?
- Allah és a követe tudja - szólék én.
- Gábriel angyal volt, aki eljött közétek, hogy a vallásotokra eképpen oktasson.

CHARTA PAX ISLAMICA IRÁNYELVEK A MAGYAR "ÁBRAHÁMI VALLÁSOK" EGYHÁZAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ (A 2001.évi Charta Oecumenica alapján)
Kategória: Az Iszlám vallás

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,771,697 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com