Iszlám --- Ma(?) + Jelen látkép - Iszlámról = Máról. (3. rész)

Iszlám --- Ma(?) + Jelen látkép - Iszlámról = Máról. (3. rész)Négy egyszerű kérdést tettem fel (sorban a következőeket: 1.) Számodra mit jelent muszlimnak lenni?; 2.) Milyen a kapcsolatod a társadalommal? /jelen lakóhelyed megítélése pro-kontra, legyen az a világ bármely pontján/, 3.) Szerinted milyen követendő példát tudnak adni a muszlimok a jelen kor embere számára?; 4.) Mi a véleményed Magyarországról?), amelyek megválaszolására nem egészen egy hetet hagytam.
A felhívást a leggyakrabban használt közösségi portálon, a Facebookon körülbelül 500 ember számára tettem elérhetővé. Ezzel a magas rátával szemben az érdeklődők száma igen alacsonyra sikeredett, a részvétel pedig még annál is kevesebbnek bizonyult. Őszintén szólva nem gondoltam volna ezt, ami most tagadhatatlanul rosszul esik.

Sebaj, mert ez az eredmény is komoly jelentést hordozhat önmagában. Elárulom, most cseppet sem csüggedek, sőt abszolút nem érzem a mások megszólaltatására tett kísérletet kudarcnak, mert ugyebár, aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot sem érdemli! A szólásmondás igaza által, valamint a megszületett vélemények válaszadó személyei miatt, mégúgy sem lehet okom a panaszra, mert azok mindegyike érző szívű Édesanya, akik örömmel csatlakoztak a kérésemhez, és önzetlen mód válaszoltak nekem. Itt, és ezúton szeretném megköszönni a segítségüket, amelyet nekem, a cikkem folytatásához nyújtottak.

A Könyörületes Allah áldása legyen Velük, és Családjukkal!

= Máról.

- Avagy, a jelenről alkotott önálló vélemények, muszlim szemmel.

1.) Számodra mit jelent muszlimnak lenni?
Muszlimnak lenni annyit jelent, hogy megmenekülhetsz a Pokoltól.
Az Egy Istennek, Allahnak legyen hála, hogy Az megnyitotta szívünket az Iszlámra.
Számomra a hit, egyet jelent az élet értelmével. Muszlimként hiszek Egy Istenben, az Angyalaiban, Könyveiben, és Küldötteiben. Muszlimnak lenni nem más, mint kimászni abból az evilági mocsokból, amelyet már megfertőzött a világuralomra törő sátán. Egyszóval muszlimnak lenni, nem más, mint emberként élni.

2.) Milyen a kapcsolatod a társadalommal?
Szerintem sok muszlim érzi azt, hogy kilóg a sorból. Én hiszem, hogy mi mások vagyunk; nem éppen olyan emberek, amelyet - e fejjel a vesztébe rohanó világ - megkövetelne.
Személy szerint úgy döntöttem, hogy önmagam sokaktól elszigetelem. Ezért van az, hogy igazából csak muszlimokkal értekezem, olyan emberekkel, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak.
Sajnos azokat, akik folyton erőszakoskodva, értelmetlen mód bűnt bűnre halmoznak, sokszor lenézem. Sehogy sem tudom őket megérteni, mint ahogy talán ők sem értenek meg engem.
Érzem, és tudom, hogy én sem vagyok tökéletes, hisz a Magasztos Allahon kívül más nem is lehet az, mégis talán a hitem végett különbnek vallhatom magam, mint azok, akik a mindennapossá fajuló istentelenségben tévelyegnek.

3.) Szerinted milyen követendő példát tudnak adni a muszlimok a jelen kor embere számára?
Azok a muszlimok, akik tényleg őrzik a hitüket, és jó dolgokat cselekszenek, azok mindenképpen példamutatóak, az ő életük maga a dawa.
Igen sok jó példát tudnék felhozni, mondhatni kisregényt lehetne írni erről. Most a teljesség igénye nélkül megemlítek néhányat, felsorolásszerűen:
- mi muszlimok megpróbálunk erkölcsösen élni, bűnös evilági dolgok nélkül. Nálunk nem haszonélvezeti cikk a drog, az alkohol. Ugye, hogy milyen sok emberi kapcsolat is megy tönkre ezek végett?
- kerüljük a paráznaságot, ellenben a házasság korántsem ódivatú intézményével támogatjuk a tisztes családok létrejöttét. Nálunk sokkalta ritkább a válás, mit a jelen mentalitású, büszkén úgynevezett „nyugati-típusú” társadalmunkban. Lányainkat nem az egy éjszakás kalandokra neveljük, hanem a felelősségteljes életre, az anyaszerepre készítjük fel.
- ruházatunk is szolid, abszolút nem kihívó, ám sajnos mégis emiatt érnek minket sűrűn atrocitások. Sajnos a média határtalan rágalomhadjárata, és ferdítése végett a társadalom nagy része nem érti meg, hogy attól, hogy muszlima vagyok, még nem válok egyből terroristává. A jó példáinkkal szeretném, ha egyre többen megismernék életünk és hitünk szépségeit. Az Iszlám nyújtotta biztonságot, és az élet nagy kérdéseire adott egyértelmű válaszokat.

4.) Mi a véleményed Magyarországról?
Hááát, hogy teljesen őszinte legyek, Magyarország? Nem könnyű a muszlimok élete, még úgy sem, hogy én magyarnak születtem, az is vagyok, s csak a férjem által lettem palesztin családba házasodott. Tudod, itthon van, aki velünk szemben abszolút elfogadó, de többnyire igen nagy hátrányban érzem magamat. Többek között az iskolában is piszkálnak minket. Sajnos sok kendős muszlimát ér nap, mint nap atrocitás. Ennek változnia kellene, hogy elmondhassuk azt hazánkról: toleráns országgá lettünk a világ egyik legnagyobb vallásával, az Iszlámmal szemben is.
A feltett kérdésekre válaszolt: Dubniczky Erzsébet
***


1.) Számodra mit jelent muszlimnak lenni?
Én először az Iszlámmal emlékeim szerint gyermekként találkoztam, például kalandfilmekben. És akkor olyan erős érzés fogott el, hogy azt mondtam magamnak: nekem, ha nagy leszek, nem lehet más férjem csak muszlim. Persze, akkor még nem tudtam a pontos elnevezését. Szóval úgy éreztem, hogy én oda tartozom, és haza értem abban a pillanatban. Sorsom és életem szinte eggyé vált az Iszlám előírásaival. Nem érzem-éreztem, hogy valaha is mást kellene keresnem. Az életem minden napjai már azonosultak a muszlimok életével.

2.) Milyen a kapcsolatod a társadalommal?
Alhamdulillah, a környezetünk tudja hova tartozunk, ebből nem is volt soha probléma, sőt azt hiszem, hogy igen sokan tisztelnek minket, mert hiszen más vallással szemben az Iszlámot tartják a legnehezebben betarthatónak.
Természetesen tíz év kint lét után kicsit nehezebb, mert itt a társadalmi életben és a családban - a huszadikszázad rohanó világa miatt – elhidegült embereket találhatunk. Ebből következik az, hogy az Iszlám mennyire is összetartóvá neveli az embereket.

3.) Szerinted milyen követendő példát tudnak adni a muszlimok a jelen kor embere számára?
Az előző válaszomban talán megfogalmazódott, ami erre a kérdésre is megválaszolható. Összetartás, jóban-rosszban egyaránt. Tiszteld a kisebbet, az időst, a barátod, a családod, sőt az idegeneket is. Segítőkészség, aminek a muszlimok közötti létét az itthoniak is többszörösen bebizonyították már.

4.) Mi a véleményed Magyarországról?
Magyarország a jelenlegi idejét arra fordítja, hogy próbál megfelelni más, úgynevezett "rangosabb" országoknak és előírásaiknak, miközben elfelejti azt, hogy a rendszerváltással jött szabadság egyre inkább széthúzza, és kettészakítja a társadalom egészét, mind szellemileg, mind anyagilag, és mind erkölcsileg is egyaránt. Ámbár most csak a rosszat látom, mégis úgy érzem, hogy az emberek egyre inkább próbálnak valami újat keresni, olyat, amiben végre biztonságra lelhetnek.
A feltett kérdésekre válaszolt: Berg Éva Om Ibrahim
***


1.) Számodra mit jelent muszlimnak lenni?
Allah útján járni, és Allahot szolgálni a legszebb dolog.
A Korán, és a Szunna a mi támaszunk, hogy le ne térjünk az Igaz Útról. A napi imák megtartásával kegyet nyertünk arra, hogy jobb emberek legyünk, akik büszkék muszlimságukra. Számomra muszlimnak lenni egyet jelent azzal, hogy példát mutatok testvéreinknek, gyermekeinknek, sőt a hitetlenek számára is, mégpedig, hogy van Isten, Allah: La Illaha IllaAllah! Muszlimként más vallástudatú embereknek elmagyarázhatom az Iszlámot, bemutathatom annak szépségeit, előnyeit, és azt, hogy mi mind egyenlők vagyunk Allah szemében, és nincs különbség ember és ember között, született muszlim és áttért muszlim között, csak a halandóságban tett cselekedetek által, amelyekről az Utolsó Órán mi mind számot adunk majd a Magasztos Allah előtt.

2.) Milyen a kapcsolatod a társadalommal?
Nehéz beilleszkedni, és elfogadtatni olyan dolgokat, mint például, hogy miért kötsz kendőt? Miért jársz nyáron 35 fokban is begombolkozva?
Sajnos sokan elítélnek, van olyan szörnyen rosszindulatú ember, aki terrorista szektatagnak hív.(!) A média által csőlátásban szenvedők nem fogadják el, hogy normális ember, muszlim vagyok, és az ég egy adta világon semmi közöm sincs a terrorizmushoz.
A direkt megtévesztő híradások miatt a családom szó szerint lehülyézett, és az apám kitagadott!

3.) Szerinted milyen követendő példát tudnak adni a muszlimok a jelen kor embere számára?
Példamutatás: a béke, a szolidaritás, az Istenbe, vagyis Allahba vetett őszinte hitt, az erkölcsi tartás, amelyen belül kiemelném a gyermekek erkölcsösségre nevelését, és felelősségteljes oktatását.

4.) Mi a véleményed Magyarországról?
Ide születtem, és itt is élek, és talán pont ezért – szívemet megérintve – mélységesen elszomorít az, hogy itt nálunk virágzik a korrupció, miközben gyermekek éheznek. Emberek kerülnek az utcákra a rohamosan elfogyatkozó munkalehetőségek miatt. Sosem tapasztalt fénykorát éli a bűnözés és a prostitúció. Iskolákat zárnak be, mert nincs pénz a fűtésre, és a diákok élelmezésére. A vidékek – úgy, mint életszínvonal, munkahelyek, megélhetés és oktatás - egyre inkább lesüllyedőben. Ha nagy általánosságban jellemezni kellene Magyarország társadalmát, akkor azt kénytelen két részre osztanám, mégpedig: egy nagyon gazdag, jómódban élő felső tízezerre és a mélyszegénység poklában nyomorgó szegényekre. Sajnos, középréteg szinte már nincs.
A feltett kérdésekre válaszolt: Scheck Meryem
***


1.) Számodra mit jelent muszlimnak lenni?
Számomra muszlimnak lenni annyit jelent, mint nyíltan szemben állni a modernizmussal, képviselni az örök tradíciót. Emberként megélni Isten akaratát (gondolatát), belehelyezkedni megelőlegezetten a paradicsomi állapotba itt a Földön, mintegy gyakorlásként, amelyet nem korlátozhat semmi, ami nem ehhez a világhoz tartozik. Muszlimnak lenni nem állapot, nem egy befejezett és felcímkézett történés, hanem egy olyan folyamat, melyben önmagam jobbá tétele a cél, önmagam vagyok az eszköz és az út, amit be kell járnom, hogy célomat elérjem, az Isten felé vezető keskeny ösvény, az EGY-hez, az eredetemhez, a középpontomhoz vezető nehéz és fáradságos küzdelem. Az élet értelme csak egy lehet, visszatérni oda, ahonnan jöttem. A muszlim tudja ezt.

2.) Milyen a kapcsolatod a társadalommal?
Kapcsolatom az emberekkel meglehetősen ambivalens, egyfelől szeretem embertársaimat, mint teremtett lényeket, akik osztoznak egymás sorsában, másfelől nem igazán érdekelnek, sokszor inkább megzavarnak, néha egyenesen úgy érzem, mintha belerondítanának az én világomba. Törekszem arra, hogy létszemléletemet minél kevésbé befolyásolják, ugyanakkor szenvedéseikben osztozom és együtt érzek velük. Tudom és érzem, hogy nem különböznek tőlem, nemcsak az emberek, de minden érző lény esszenciálisan azonos velem.

3.) Szerinted milyen követendő példát tudnak adni a muszlimok a jelen kor embere számára?
A muszlimokat önfegyelmük miatt érdemes követni. Azért, mert hajlandók olyan szabályok szerint élni, amelyek örök értékek védelmében születtek, nem korfüggvények, nem csak ideig-óráig érvényesek. Felvállalják ezzel azt is, hogy a modern világ - melyet a Dajjal egyre erőteljesebb ténykedése fémjelez - ellen, mintegy szervezetten lépjenek fel azért, hogy Isten mindenhatóságát hirdessék egy olyan elfajzott, és alászállásában előrehaladott korban, amikor az embertömegek a soknullás papír fecnikben látják a hatalmat megtestesülni, amikor eladják lelküket gondolkozás nélkül mindennek (!), ami számukra ebben a nehezen élhető korban könnyítést ígér. Az anyagba már visszavonhatatlanul belesüllyedt embernek figyelmeztetői a muszlimok és egyáltalán maga az Iszlám. Figyelmeztető és emlékeztetői. Hogy sose feledjék el, hogy őseik mások voltak, hogy nekik van feladatuk ebben a "ruhában", nem véletlenül kapták. Hátha megfontolják......

4.) Mi a véleményed Magyarországról?
Magyarországról, hazámról nincs jó véleményem. Nem szeretem a nagymagyarkodást. Ezen a Földön emberek élnek, mindegy milyen nyelven beszélnek, milyen házat építenek maguknak, milyen templomot emelnek, és hogyan főzik az ételeiket. Számomra csak jó és rossz emberek vannak. Hiszem, hogy nincs egészséges nacionalizmus, egészséges emberek vannak, akik a világ minden táján megismerik egymást és jól érzik magukat egymás társaságában, vagy éppen ennek ellenkezője. Ezek állapotok viszont. Magyarország ma nem élhető hely, innen el kell menni annak, aki élni akar és egyáltalán a létezését normális keretek között képzeli el. Sajnos.
A feltett kérdésekre válaszolt: Zubejda
***


1.) Számodra mit jelent muszlimnak lenni?
Muszlimnak lenni számomra egy életforma, melyben a lehető legközelebb tudok kerülni Istenhez. Muszlimként tanultam meg, tanulom továbbra is azokat a vallásgyakorlatokat, melyekkel folyamatosan tudom erősíteni hitemet, és amikkel ilyen mélyen átélni azt, bármely más felekezetben átélni nem lehet. Tudom, hogy minden, ami velem, körülöttem történik, az Allah akarata, s bár muszlimmá válásom előtt is vallottam, hogy semmi nem történik véletlenül, most mindez megerősödött bennem. Mindaz, amit hittem és gondoltam eddig, az összeállt, miután muszlimmá váltam.

2.) Milyen a kapcsolatod a társadalommal?
Sajnos olyan környezetben élek, ahol zömével nincsenek tisztában sem az Iszlám ,sem a muszlim fogalmával.
Gyakran össze sem egyeztetik a kettőt. Ezért nem viselek kendőt sem. Volt már rá alkalom, hogy fölvettem, mert tudni akartam az emberek reakcióit, hiszen szeretnék hijabban járni, de megdöbbenést keltett a kis városban, ahol élek. Így tehát nem tudom nyíltan vállalni a vallásom. Az emberi korlátoltság, a tájékozatlanság, meg persze a ferdítő információk miatt, amik ijedelmet váltanak ki a környezetemből.

3.) Szerinted milyen követendő példát tudnak adni a muszlimok a jelen kor embere számára?
Első gondolatom az, hogy az Allahra való hagyatkozást. És ez magába foglalja mindazt, hogy elfogadjuk nem csak a parancsait, hanem azt is, amit tesz velünk.
"Kösd ki a szamarad, és bízd magad Allahra". Vagyis bármit kérünk, bármiért fohászkodunk, ott van bennünk, hogy csak az történik, ami az Ő akarata. És számomra szinte kifejezhetetlen az-az érzés, az a tudat, hogy egy emberi ésszel föl sem fogható Hatalom figyel rám, terelget, oltalmaz engem, egy Hatalom, ami a legjobban tudja, hogy mi a jó nekem.
Ezenkívül a tolerancia, a türelem, és legfőképp egymás megsegítésének példája, amit muszlimok tudnak adni.

4.) Mi a véleményed Magyarországról?
Szeretem Magyarországot. Bár nem itt élek, de magyar vagyok. És a hallottak - mivel csak erre támaszkodhatom - alapján, nem Iszlám ellenes ország. Nyilván meg vannak a korlátozások és a korlátoltságok, de alapvetően nem hallottam még elrettentő híreket azzal kapcsolatban, hogy muszlimokat támadtak volna.
A feltett kérdésekre válaszolt: Shakina
***


Insaallah, következik a befejező rész, méghozzá a felvetett képletet megmagyarázván, a teljes írást összegezni kívánó konzekvencia képében.

admin - December 13 2011 05:28:50 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Hurejra, Abdur-Rahmán ibn Szakhr-ra hivatkozva – Isten legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét – Allah dicsérete és békéje legyen vele –, amint azt mondta:

Amit megtiltok nektek, azt kerüljétek, és amire utasítalak titeket, abból teljesítsetek annyit, amennyit képesek vagytok megtenni. Azokat, akik előttetek éltek, csakis sok kérdésük, és prófétáikkal szemben tanúsított ellenszegülésük pusztította el. (al-Bukhári, Muszlim)

Az Iszlám prófétáinak családfája - Allah áldása és béke legyen velük!
Kategória: Galéria

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.13 másodperc | 1,787,839 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com