Iszlám --- Ma(?) + Jelen látkép - Iszlámról = Máról. (2. rész)

Iszlám --- Ma(?) + Jelen látkép - Iszlámról = Máról. (2. rész)+ Jelen látkép - Iszlámról

Már előre leszögezem, hogy sajnálom. Igen, sajnálom, mert megvádolhattok részrehajlással, és nyilvánvaló hazabeszéléssel. Sajnálom, de tényleg.

Muszlim vagyok, így testvéreim között nem teszek, és nem is tehetek különbséget. Számomra nincs bőrszín, származás, vagy társadalmi helyzet alapján megítélt rangsor. Ellenben vannak testvéreim, rokonaim, barátaim, felebarátaim, és rosszakaróim. Végső soron, ahogy Imámunk azt mondaná: mi emberek mind rokonok vagyunk Ádámról és Éváról, testvérek egytől-egyig, szegről-végről. Milyen igaz, és mennyire bölcs is. Pont ezért, mint már említettem, nem rangsorolok előítéletek alapján. Döntéseimet, és kapcsolataimat az emberek szándéka, szavai és cselekedetei alapján hozom, illetve kötöm. Azonban fontos, hogy életemet a vallási előírások, és örökölt példák alapján rendezzem. Még a rossz emberek, az ellenségeim felé is van megbocsájtás, kegy, és jóravalóság. Kell is, hogy legyen, mert kérdem én joggal, ha netán mi lennénk ellenségesek, kegyetlenek, és rosszak, akkor az imáinkban vezetést és megbocsájtást kérő hívőként mit várhatnánk el a Teremtő Allahtól?


Ezért is írom, hogy sajnálom. Sajnálom, mert joggal megvádolhattok azzal, hogy jelen írásomban csak a Magyar Iszlám Közösség mellett állok ki. Igen, kiállok mellette, ha kell teljes mellszélességgel, a legjobb tudásom szerint. Hogy miért? Mert ide járok közösségi imára, itt, ebben a mecsetben mondtam ki a tanúságtételt, ahol oly nagyszerű muszlimokra leltem, akik Isten útján járva nem csak saját maguk lelki üdvéért, hanem önnön szülőföldjükért is küzdenek. Ezek az egyszerű emberek Allah parancsát követve segítik a rászorulókat, azoknak ételt, vizet, ruhát és gyógyszereket osztanak itthon, és külföldön egyaránt, amely akár lehet, hogy pont valamely muszlim testvérem szeretett szülőföldje.

A M.I.K. vezetősége, kérésemre rendelkezésemre bocsájtotta egyházának kisebb-nagyobb humanitárius akcióit, jótett cselekedeteit tartalmazó listát, amelyet alább, a saját hozzáfűzött gondolataimmal, és kommentárjaimmal kívánom kiegészíteni, és azt a blogomban egy az egyben leközölni. Azonban mielőtt ezt megtenném, az illedelem, és az igazság tőlem megköveteli azt, hogy megemlítsem: Magyarországon nem egy Iszlám egyház (hivatalosan még jövő januárig, mert az akkor életbe lépő, és mindannyiunkat sújtó egyházügyi törvény eltörli ezen egyházak státuszát), illetve közösség található, amely a Magyar Iszlám Közösséghez hasonlóan - hitének inspirálásából - önzetlen segíti a rászorulókat, és tudása legjavát adva oktatja az Iszlám iránt érdeklődő muszlimokat, és nem muszlimokat is egyaránt.

Allah Küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) mondta:
"Ha azt akarod, hogy meglágyuljon a szíved, akkor etesd a szegényt és simogasd az árva gyerek fejét!"
(Ahmed)


A Magyar Iszlám Közösség humanitárius missziói (2003-2011 novemberéig)


Az Irgalmas és Könyörületes Allah nevében!

"A Magyar Iszlám Közösség a békét, dialógust,együttműködést hirdeti. Hazaszerető egyházként segíti Magyarország kapcsolatrendszerét a muszlim világban."

2003. Irak
A határain beül zajló hadműveletek, és harcok miatt, ekkor még ezer sebből vérző ország. Egy földi pokol, ahol megannyi kisírt szem, megcsonkított gyermek, és rászoruló várja a jobb, élhetőbb, boldog holnap ébredését.

2003-ban, a Magyar Iszlám Közösség ebbe az országba két alkalommal, május és november hónapban juttatott ki gyógyszereket, valamint nélkülözhetetlen gyógyászati felszerelést.
A közösségtől kapott kimutatásból megtudtam, hogy ennek összértéke 82 millió forint, illetve azt is, hogy az akció sikerességét az alábbi partnerek is segítették:

- Islamic Welfare Organization
- magyar vállalatok
- az akkori Kormány, és az akkori Parlament összes pártja

A 2003-as iraki utat dokumentálta, végigfilmezte Chrudinák Alajos, a MTV1 főmunkatársa.

A Magyar Iszlám Közösség által készített, annak iraki missziós képanyagából összeállított kisfilmet megtekinthetik a közösség YouTube csatornáján.

2004. Darfur
Az öldöklő polgárháború fullasztó légköre, és a halál kar-karöltve járta ezt az országot. Az emberek éheztek, féltek, ám mégis reménykedtek. Reménykedtek Allah végtelen Könyörületességében és Irgalmában, reménykedtek a jót cselekvő emberek segítőkészségében.

2004. Október 5-én a Magyar iszlám Közösség ott volt, ahol lennie kellet. Elindult, és sikeresen célba juttatta rászoruló embertársainknak azt 21 millió forint összértékű gyógyszersegélyt, amire Dél-Szudánban akkor, oly nagy szükség mutatkozott. A misszió során a közösség médiapartnere a HVG Online, míg egyéb támogató partnere az IARA, és a DHL Magyarország Kft. volt.

2005. Indonézia
2004. december 26-án magyar idő szerint hajnali 3 óra 17 perckor tragikus hír fogadta az embereket:
"Nagy erejű földrengés rázta meg vasárnap reggel az Indonéziához tartozó Szumátra szigetét, és az első jelentések szerint több épület összedőlt, a helyi lakosság körében pedig pánik tört ki. Egy amerikai szeizmológiai állomás szerint a Richter-skálán mérve 8,1-es fokozatú lehetett a földmozgás ereje" (MTI)

A híradások számtalan formája: a televíziók, a rádiócsatornák, az újságok és az internet mind-mind arról a hatalmas szökőárról, avagy a cunami beszélt, amely Szumátra szigetére kíméletlenül lecsapott. Allah nagy próbatétel elé állította az embereket, az ott élőket, és minket is egyaránt. A Magyar Iszlám Közösség muszlimjai tudták hol a szívük, azzal meghallották a Láthatatlan felszólítását: meg kell segíteni az arra rászoruló embertársainkat. Így, 2005-ben a Magyar Iszlám Közösség a katasztrófa sújtotta Szumátra szigetére körülbelül 40 millió forint értékű gyógyszert és orvosi műszert juttatott el, és adott át a Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia nevű segélyszervezetnek.

2005. Szudán
A közösség missziója másod, harmad, és negyed ízben is visszatért Szudánba, hogy oda eljuttatva segélyszállítmányát, törekedjen arra, ami minden hívő muszlim kötelessége: a jó cselekedetek által lépést tenni a Paradicsom kapui felé.

Ezen segélyszállítmányok tartalmaztak:
- egy teljes felszereltséggel bíró Mercedes 210 tip. rohamkocsit,
- kötszert, mullpólyát, antibiotikumokat,
- orvosi műszereket, diagnosztikumokat, Higgi-Sett-et,
- 3 darab új EKG készüléket,
- egy új defibrillátort,
- valamint 40 ezer darab agyhártyagyulladás elleni vakcinát

2006. Magyarország
- Körülbelül 6,5 millió forintnyi (1 kamionnyi) élelmiszer kerül szétosztás az arra rászorulóknak Tolna megyében (Szakcs, Kocsola, és a többi községekben). A szétosztásban a helyi kissességi önkormányzat is segítő szerepet vállal.
- Élelmiszerosztás Budapesten, a XIII. kerület hajléktalanainak, amely nagyjából 50 ezer forint értékben szétosztott, körülbelül 400 adag snacket jelent.
- Befogadótáborokban élők, és nagycsaládosok részére egy teherautónyi használt és új ruhák kerültek kiosztása, nagyjából 1,7 millió forint értékben.
- Bébiételek adományozása, 7200 darab - körülbelül. 2,1 millió forint értékben, amelyet a helyi katolikus egyház, valamint más egyházi szervezetek és a helyi önkormányzatok segítségével az alábbi településeknek, környéknek és kerületnek adományozott: Pásztó -Szurdokpüspöki és környéke, Budapest, XIII. kerület, Monor városa, Vasad község, Páty község, Tök község, és Göd városa.

2006. külföld
- Ismét Szudánban, ahol Wadi Halfában megtörténik a Magyar Kórház megalapítása, és annak felszerelése.
- Románia: gondolva a külföldre szakadt magyarokra, közösségünk a moldvai csángók számára magyar anyanyelvű könyvek gyűjtésébe kezd, majd annak kiszállításába fog.

2007. Magyarország
- Hajléktalanok étkeztetése körülbelül 1 millió forintnyi összértékben.
további ruha kiosztások rászorulók részér körülbelül 3 millió forint értékben.
- Gyermekjátékok ajándékozása rászoruló gyermekeknek Önkormányzatokkal, katolikus plébániákkal, és Máltai Szeretet Szolgálattal együttműködve a következő településekre: Budapest, Göd, Kisvásárhely, Mihályfa, Óhíd, Siófok, Sümeg, Szalapa, Szurdokpüspöki, Újireg, Zalalövő, Zalaszentgrót, és Varsány. Körülbelül 5 millió forint értékben.
- Orvosi műszerek adományozása 1,5 millió forint értékben a Zala megyei Óhíd - Sümegcsehi- Mihályfa - Szalapa - Kisvásárhely körorvosi körzetébe.
Csempék, járólapok adományozása a mihályfai község orvosi rendelőjének felújításához. 200 ezer Ft értékben.

2007. külföld
- Szíria, ahol a Magyar Iszlám Közösség egy alapítványnak új röntgengépet adományozott 10 millió forint értékben.
- Ismét Szudán: körülbelül 5 millió forint értékű orvosi műszer kiszállítása.

2008. Magyarország
- A zalai falvak orvosi rendelőinek orvosi műszerekkel való támogatása, valamint egyszer használatos eszközök, fertőtlenítő szerek adományozása, újraélesztő készülék átadása Zalalövő városának körülbelül 8 millió forint összértékben.
- Zalai falvak közös iskolájának és önkormányzatának műszaki eszközökkel való támogatása körülbelül 1,5 millió Ft értékben.
- Ételosztás hajléktalanoknak és más szociálisan rászorultaknak Zala megyében és Budapesten körülbelül 2 millió forint értékben.
- Bébiétel és bébitápszer adományozása rászoruló nagycsaládosoknak és intézményeknek. Zala megye, Budapest, Veszprém megye, Baranya megye körülbelül 7 millió forint értékben.

2008. külföld
- A Magyar Iszlám Közösség újfent magyar nyelvű szépirodalom gyűjtésébe kezd a moldvai csángó magyarok számára.
- Valamint ismét, orvosi műszerek gyűjtése Szudán számára.

2009. Magyarország
- Zala megyében Nagypáli körzeti orvosának adományoznak egy modern EKG készüléket, aminek értéke körülbelül 600 ezer forint.
- Óhid és Kisvásárhely községek nyertes EKG készülékek beszerzési pályázatát segítette az önrészben, nagyjából 1millió forint összértékben.
- Adományba kapott bébiételek szétosztása Zala, Veszprém megyékben, valamint Pest megyei anyaotthonokban. Az adományba kapott bébiételek értéke 7 millió forint.
- Zala megyében, valamint Budapesten a rászoruló családoknak körülbelül 3 millió forint értékű használt ruhák adományozása.
- Készételosztás a budapesti, és a zalai szegény családoknak, rászorulóknak, körülbelül 3 millió forint értékben.

2009. külföld

- A Gázai övezetbe egy több millió forint értékű orvosi műszer kijuttatása.

2010. Magyarország
- Hajléktalanok étkeztetése a Fővárosban.
- Használt ruha gyűjtése és kiosztása a rászorulóknak a Fővárosban.
- Tartós élelmiszerek osztása Budapesten és vidéki aprófalvakban (körülbelül 1 millió forint értékben)
- Bébiételek osztása aprófalvakban (körülbelül 2, 5millió forint) Zala, Borsod, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.
- A természeti katasztrófa, az árvíz által elöntött Edelénybe a közösség két alkalommal élelmiszert és bébiétel segélyt szállított körülbelül 5millió forint értékben a Zala Menti Polgármesterek és Polgárok hathatós segítségével. Továbbá a M.I.K. még Edelénynek egy körülbelül 800 ezer forint értékű orvosi műszert is adományozott.
- Az ipari katasztrófa, a vörös iszap sújtotta Devecserbe-Kolontárba gyermekjátékok szállítása.

2010. külföld
- Pakisztán, ahol az árvízi katasztrófa sújtotta övezetbe a budapesti pakisztáni nagykövtség segítségével körülbelül 10millió forint értékű gyógyszersegély került kiszállításra.

2011. Magyarország
– Halmozottan hátrányos helyzetű, és mélyszegénységben élő kisterenyeiek számára nyújtott konzervsegély. (képgalériát a linkre kattintva lehet megtekinteni!)
- Bébiételek osztása Budapesten, Zalában, Borsodban több településen.
- Hajléktalanok étkeztetése.
- És egy teherautónyi ruhaadomány szétosztása.

2011. külföld
- A polgárháború sújtotta Líbiába -az Átmeneti Tanács által felszabadított és ellenőrzött területekre gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint orvosi műszerek eljuttatása négy alkalommal, összesen 40 millió forint értékben.

Terebélyes, és tekintélyt parancsoló egy lista, annyi szent.
Az olvasóimban most felbukkanhat egy kérdés, mégpedig az, hogy én mi a fenéért vettem a fáradságot, miért gépeltem be időt és energiát nem spórolva mindezt?

Nos, amint ahogy a kérdés is egy összetett mondat csupán, úgy a válaszom is ahhoz hasonulva, nem fog felölelni néhány karakternél többet:
Vegyük a jelen látképet figyelembe, s ennek tükrében állapítsuk meg azt, hogy ha 2003 és 2011 között nincs ez a hazai muszlim egyház, a Magyar Iszlám Közösség, akkor hány kisírt szem, hány éhségtől korgó éhes gyomor, hány fagyoskodó hajléktalan, nagycsaládban élő - játékok után vágyakozó szegény gyermek, orvosi műszerekért könyörgő egészségügyi szakember várná - még lehet most is - reménykedve valahonnét a segítséget?

A lehetséges választ, a saját érző szívébe tekintve döntse el maga az olvasó!


Útjaink során, Allah áldása és békéje kísérjen mindannyiunkat!

Folytatása következik. ( 3.rész a = Máról )

admin - December 03 2011 17:34:23 | 0 hozzászólás | Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Szaíd al-Khudríra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki így szólt:

Hallottam Allah Küldöttét, amint ezt mondta: - Aki egy elvetendő dolgot lát közületek, az változtasson rajta a kezével, ha nem képes erre, akkor változtasson rajta a nyelvével (beszéddel), ha nem képes erre, akkor változtasson rajta a szívével, és ez a leggyengébb hit! (Muszlim)

Karda Zoltán (a Székely Muszlim Nílus-expedíció szervezője) néhány fotója Indiáról.
Kategória: Galéria

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.17 másodperc | 1,787,813 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com