ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM 3.

Az iszlám síita hitágazata
A síiták ma a muzulmánok körülbelül tíz százalékát teszik ki. A vallás legkorábbi időszakából származnak, nevük pedig arra utal, hogy ők a síat Ali, Ali pártja.
Amikor Mohamed utóda Abu Bakr, Omar, majd Oszmán lett, félreállították azt az embert, akinek, követői szerint, a legtöbb joga lett volna a kalifai címre - Alit, Mohamed unokatestvérét és vejét, aki, feleségével, Fatimával és fiaival, Hasszánnal és Husszeinnel az ahl al-bait-ot, a próféta családját alkotta. Ali néhány évig valóban viselte a kalifai címet, de halála után az Omajjádok kezébe került a hatalom.
680-ban Jazíd lett a kalifa, de a síiták Husszeint támogatták. Amikor Medinából Kúfába tartottak, Husszeint és társait, közeli rokonait is beleértve, a kormány erői az iraki Kerbala mellett legyőzték és legyilkolták. Husszein "mártírhalála" volt a síita hit alapító momentuma. A síiták mindig is politikai üldöztetésnek kitett kisebbségben voltak, így kifejlesztették a takíja (kegyes leplezés) elvét, amely lehetővé tette, hogy elrejtsék valódi meggyőződésüket, ha túl veszélyes lenne azokat kinyilvánítani.
AZ IMAMÁTUS
A iszlám síita ágában imámnak hívják a közösség vallási vezetőjét, és ez a cím nemzedékeken át öröklődik. A hatodik imám, Dzsafar asz-Szádik imamátusa alatt (733-765) megfogalmazták azt a tantételt, amely szerint az imám isteni vezetés alatt áll, a közösség vezetőjeként tévedhetetlen, és az iszma, bűntelenség állapotában van. A Koránnak mind záhir (egzoterikus, nyilvánvaló), mind bátin (ezoterikus, benső) jelentéséről hiteles tanítást és tévedhetetlen magyarázatot tud adni.
Az imamátus státusa és öröklődő volta néha szakadásokhoz vezetett. A legfontosabb szakadás az imámíja (iszná asaríja, vagy "tizenkettesek", a tizenkettedik imám követői) és az iszmaílija, (szabíja, vagy "hetesek") között történt. Dzsafar halála után a síiták "tizenkettesek"-nek nevezett többsége legidősebb életben maradt fiát, Múszát fogadta el imámnak, és a tisztség tovább öröklődött a családban egészen a tizenegyedik imámig, Hasszán al-Aszkaríig (868-874). Al-Aszkarí fia, Muhammad al-Mahdí 940-ben eltűnt, vagy "elrejtőzött". A tizenkettes síiták az abbászida kalifák uralma alatt végig tizenkettedik és utolsó imámjuk, a "rejtőzködő imám" messiás-szerű visszatérését várták. Al-Mamún kalifa Ali ar-Ridá imámot nevezte meg örököseként, de Ali egy évvel később meghalt, és ezután egyetlen síita sem került közel a kalifai méltósághoz.
A síiták másik csoportja, az iszmaíliták Dzsafar legidősebb fiát, Iszmáílt és fiát, Muhammadot követik. Iszmáíl még apja életében meghalt, de ő lett volna a hetedik imám egyenes ágon. Az iszmaíliták számos szektára oszlottak, ezek közül a legfontosabb a nizárita szekta, akiknek imámját a XIX. század óta Aga Kánnak hívják.
Az iszmaíliták egy másik ága a fátimidák, akik imámjuk jogán maguknak követelték a kalifai címet, és később Kairó kalifái is lettek. A fátimidák Mohamed próféta (bálk) lányától, Ali feleségétől, Hasszán és Husszen édesanyjától származtatták magukat. A fátimidák egy szélsőséges csoportja al-Hakim kalifát (megh. 1021) isteninek nyilvánította. Egyik követője, Hamza ibn Ali dolgozta ki azokat az ezoterikus tanokat, amelyek a drúz vallás alapját képzik. A vallás Szíria és Lebanon hegyei közt terjedt el, de beavatottainak hitvallását és vallásgyakorlatát megváltoztatták, hogy ne hasonlítson az iszmaílitákéra. Egy másik csoport Hasszán-e Szabbáhot követte, aki a XI. század vége felé megszerezte az alamuti erődöt a perzsiai Dajlam hegyekben, és onnan küldte ki gyilkosait politikai célpontok meggyilkolására. Követői állítólag hasist használtak, ebből származik nevük is, az asszaszin. A XIII. században a mongolok semmisítették meg őket.
Az iszlám síita hitágazata és elterjedése
A síita teológia a szunnitához hasonlóan a Koránon és a hadíszon alapul, de más hadísz-hagyományokat, és az imámok tanításait is elfogadja. Legfontosabb írásuk az Alinak tulajdonított Nahdzs al-balága (Az ékesszólás útja, avagy Ali imám bölcs mondásai) című gyűjtemény. A síita vallásgyakorlathoz hozzátartoznak az imámok sírjához tett zarándoklatok - különösen Kerbala és Nedzsef számítanak fontos kegyhelynek. A Husszein és társai halálára emlékező tazija (gyász) szertartást évente az iszlám naptár első hónapjában, muharram hónap tizedikén tartják. Az esemény alkalmából tartott színdarabok és körmenetek erős érzelmeket váltanak ki a résztvevőkből és a nézőkből egyaránt.
A síiták nem mindig és mindenhol voltak politikai kisebbségben. A Száfávidák népszerű szunnita reformmozgalomként kezdték a XIV. században, és a XV. századra erős politikai szervezetté váltak Északnyugat-Perzsiában és Anatólia keleti részén. Átvették a síita tanokat és célokat, és a dinasztia alapítója, Iszmáíl (1487-1524) azt állította, hogy ő maga a rejtőzködő imám. Iszmáílt megválasztották sahnak, Perzsia állam vallása pedig a síitizmus tizenkettes ága lett. A Száfávidák uralma Abbász sah uralma (1588-1629) alatt érte el csúcspontját, amikor a főváros Iszfahánban volt. Uralkodása alatt Perzsia gazdasága virágzott, és messzire eljutott gyönyörű szőnyegeinek, kézművességének és építészetének híre - az angol udvarból is számos kereskedő érkezett Perzsiába, üzletet remélve. 1736-ban azonban az afgánok legyőzték az utolsó Száfávidákat. Az afgánokat 1779-ben a Kaszpi-tenger mellől származó, és először Perzsia északi részén uralkodó Kádzsáridák űzték el - uralmuk 1924-ig tartott. Iránban ma a tizenkettes síiták vannak nagy többségben. Sokan élnek közülük Irakban és számos másik országban is - többek között Szíriában és Lebanonban találhatóak a síitizmusnak ehhez az ágához tartozó kisebb csoportok.
Bár az iszmaíliták kevesebben vannak, többfelé meg lehet találni őket, mint a tizenketteseket: képviselőik élnek Iránban, Szíriában, Lebanonban, Kelet-Afrikában, Pakisztánban, és különösen Indiában, mert a Jemenben létrejött bohora águk később Gudzsarátba vándorolt. Aga Kán követői, akik nagyrészt Indiában élnek, nem mutatják a korai iszmaíliták szélsőséges jegyeit - jól szervezett, meglehetősen jómódú és kiváltságos csoport.
Az iszmaili siíta ágat nevezhetjük a hetes imámosoknak, mivel hét imámot jegyeznek, a zeiditákat pedig ötösöknek nevezik, mivel öt imámot ismernek el. Itt számmal az. un. tizenkettes imámok sora van jelölve.

admin - August 06 2012 · 0 hozzászólás · 3657 megnyitás · Nyomtatás

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Stratégiai partnerünk
Hadísz:

Abu Hafsz Omar ibn Al-Khattab - Isten legyen vele elégedett! - szólott: Hallottam Allah követét - Isten áldja meg őt és adjon neki üdvösséget! - , hogy így szólt:

A cselekedetek csakis a szándék szerint ítéltetnek meg, és minden embernek csakis szándék szerint jut jutalma és büntetése. Akinek kivándorlása Allah és követének kedvéért történik, annak kivándorlása eszerint kapja meg értékét. Aki azonban csak azért vándorolt ki, hogy evilági célokat érjen el, vagy hogy asszonyt szerezzen házasság céljára, annak kivándorlása olyannak számít, aminek a kedvéért történt.

"Majálisunk"
Kategória: Galéria

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.08 másodperc | 1,427,868 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com