ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM 3.

Az iszlám síita hitágazata
A síiták ma a muzulmánok körülbelül tíz százalékát teszik ki. A vallás legkorábbi időszakából származnak, nevük pedig arra utal, hogy ők a síat Ali, Ali pártja.
Amikor Mohamed utóda Abu Bakr, Omar, majd Oszmán lett, félreállították azt az embert, akinek, követői szerint, a legtöbb joga lett volna a kalifai címre - Alit, Mohamed unokatestvérét és vejét, aki, feleségével, Fatimával és fiaival, Hasszánnal és Husszeinnel az ahl al-bait-ot, a próféta családját alkotta. Ali néhány évig valóban viselte a kalifai címet, de halála után az Omajjádok kezébe került a hatalom.
680-ban Jazíd lett a kalifa, de a síiták Husszeint támogatták. Amikor Medinából Kúfába tartottak, Husszeint és társait, közeli rokonait is beleértve, a kormány erői az iraki Kerbala mellett legyőzték és legyilkolták. Husszein "mártírhalála" volt a síita hit alapító momentuma. A síiták mindig is politikai üldöztetésnek kitett kisebbségben voltak, így kifejlesztették a takíja (kegyes leplezés) elvét, amely lehetővé tette, hogy elrejtsék valódi meggyőződésüket, ha túl veszélyes lenne azokat kinyilvánítani.
AZ IMAMÁTUS
A iszlám síita ágában imámnak hívják a közösség vallási vezetőjét, és ez a cím nemzedékeken át öröklődik. A hatodik imám, Dzsafar asz-Szádik imamátusa alatt (733-765) megfogalmazták azt a tantételt, amely szerint az imám isteni vezetés alatt áll, a közösség vezetőjeként tévedhetetlen, és az iszma, bűntelenség állapotában van. A Koránnak mind záhir (egzoterikus, nyilvánvaló), mind bátin (ezoterikus, benső) jelentéséről hiteles tanítást és tévedhetetlen magyarázatot tud adni.
Az imamátus státusa és öröklődő volta néha szakadásokhoz vezetett. A legfontosabb szakadás az imámíja (iszná asaríja, vagy "tizenkettesek", a tizenkettedik imám követői) és az iszmaílija, (szabíja, vagy "hetesek") között történt. Dzsafar halála után a síiták "tizenkettesek"-nek nevezett többsége legidősebb életben maradt fiát, Múszát fogadta el imámnak, és a tisztség tovább öröklődött a családban egészen a tizenegyedik imámig, Hasszán al-Aszkaríig (868-874). Al-Aszkarí fia, Muhammad al-Mahdí 940-ben eltűnt, vagy "elrejtőzött". A tizenkettes síiták az abbászida kalifák uralma alatt végig tizenkettedik és utolsó imámjuk, a "rejtőzködő imám" messiás-szerű visszatérését várták. Al-Mamún kalifa Ali ar-Ridá imámot nevezte meg örököseként, de Ali egy évvel később meghalt, és ezután egyetlen síita sem került közel a kalifai méltósághoz.
A síiták másik csoportja, az iszmaíliták Dzsafar legidősebb fiát, Iszmáílt és fiát, Muhammadot követik. Iszmáíl még apja életében meghalt, de ő lett volna a hetedik imám egyenes ágon. Az iszmaíliták számos szektára oszlottak, ezek közül a legfontosabb a nizárita szekta, akiknek imámját a XIX. század óta Aga Kánnak hívják.
Az iszmaíliták egy másik ága a fátimidák, akik imámjuk jogán maguknak követelték a kalifai címet, és később Kairó kalifái is lettek. A fátimidák Mohamed próféta (bálk) lányától, Ali feleségétől, Hasszán és Husszen édesanyjától származtatták magukat. A fátimidák egy szélsőséges csoportja al-Hakim kalifát (megh. 1021) isteninek nyilvánította. Egyik követője, Hamza ibn Ali dolgozta ki azokat az ezoterikus tanokat, amelyek a drúz vallás alapját képzik. A vallás Szíria és Lebanon hegyei közt terjedt el, de beavatottainak hitvallását és vallásgyakorlatát megváltoztatták, hogy ne hasonlítson az iszmaílitákéra. Egy másik csoport Hasszán-e Szabbáhot követte, aki a XI. század vége felé megszerezte az alamuti erődöt a perzsiai Dajlam hegyekben, és onnan küldte ki gyilkosait politikai célpontok meggyilkolására. Követői állítólag hasist használtak, ebből származik nevük is, az asszaszin. A XIII. században a mongolok semmisítették meg őket.
Az iszlám síita hitágazata és elterjedése
A síita teológia a szunnitához hasonlóan a Koránon és a hadíszon alapul, de más hadísz-hagyományokat, és az imámok tanításait is elfogadja. Legfontosabb írásuk az Alinak tulajdonított Nahdzs al-balága (Az ékesszólás útja, avagy Ali imám bölcs mondásai) című gyűjtemény. A síita vallásgyakorlathoz hozzátartoznak az imámok sírjához tett zarándoklatok - különösen Kerbala és Nedzsef számítanak fontos kegyhelynek. A Husszein és társai halálára emlékező tazija (gyász) szertartást évente az iszlám naptár első hónapjában, muharram hónap tizedikén tartják. Az esemény alkalmából tartott színdarabok és körmenetek erős érzelmeket váltanak ki a résztvevőkből és a nézőkből egyaránt.
A síiták nem mindig és mindenhol voltak politikai kisebbségben. A Száfávidák népszerű szunnita reformmozgalomként kezdték a XIV. században, és a XV. századra erős politikai szervezetté váltak Északnyugat-Perzsiában és Anatólia keleti részén. Átvették a síita tanokat és célokat, és a dinasztia alapítója, Iszmáíl (1487-1524) azt állította, hogy ő maga a rejtőzködő imám. Iszmáílt megválasztották sahnak, Perzsia állam vallása pedig a síitizmus tizenkettes ága lett. A Száfávidák uralma Abbász sah uralma (1588-1629) alatt érte el csúcspontját, amikor a főváros Iszfahánban volt. Uralkodása alatt Perzsia gazdasága virágzott, és messzire eljutott gyönyörű szőnyegeinek, kézművességének és építészetének híre - az angol udvarból is számos kereskedő érkezett Perzsiába, üzletet remélve. 1736-ban azonban az afgánok legyőzték az utolsó Száfávidákat. Az afgánokat 1779-ben a Kaszpi-tenger mellől származó, és először Perzsia északi részén uralkodó Kádzsáridák űzték el - uralmuk 1924-ig tartott. Iránban ma a tizenkettes síiták vannak nagy többségben. Sokan élnek közülük Irakban és számos másik országban is - többek között Szíriában és Lebanonban találhatóak a síitizmusnak ehhez az ágához tartozó kisebb csoportok.
Bár az iszmaíliták kevesebben vannak, többfelé meg lehet találni őket, mint a tizenketteseket: képviselőik élnek Iránban, Szíriában, Lebanonban, Kelet-Afrikában, Pakisztánban, és különösen Indiában, mert a Jemenben létrejött bohora águk később Gudzsarátba vándorolt. Aga Kán követői, akik nagyrészt Indiában élnek, nem mutatják a korai iszmaíliták szélsőséges jegyeit - jól szervezett, meglehetősen jómódú és kiváltságos csoport.
Az iszmaili siíta ágat nevezhetjük a hetes imámosoknak, mivel hét imámot jegyeznek, a zeiditákat pedig ötösöknek nevezik, mivel öt imámot ismernek el. Itt számmal az. un. tizenkettes imámok sora van jelölve.

admin - August 06 2012 5094 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Anasz ibn Málikra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki azt mondta:

Hallottam Allah Küldöttét (béke legyen vele) azt mondani: - A Fenséges Allah azt mondta: Ó, Ádám fia (gyermeke)! Bizony, amíg Hozzám fohászkodsz és Tőlem remélsz, eltekintve attól, amit elkövettél, megbocsátom neked azt, s nem törődöm vele. Ó, Ádám fia! Ha a bűneid az ég felhőiig érnek is, majd Tőlem kéred a megbocsátást, megbocsátok Én neked! Ó, Ádám fia! Bizony, ha annyi bűnnel jönnél Hozzám, amennyi majdnem betöltené a Földet, ezután úgy találkoznál Velem (a halál után, a Feltámadás Napján), hogy nem társítasz Velem semmit, Én bizony ugyanennyi megbocsátást hoznék neked! (at-Tirmidi és azt mondta róla: jó, hiteles hadísz)

Az Iszlám prófétáinak családfája - Allah áldása és béke legyen velük!
Kategória: Galéria

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 1.17 másodperc | 1,943,123 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com