A Zikr

MI A ZIKR?

A Mindenható Allahról való megemlékezés. Minden istenszolgálat, amelyet úgy végzünk, hogy a Mindenható Allahot tartjuk szem elõtt közben. A zikr legkifinomultabb formája a rituális ima.

Az általános szóhasználatban a zikr alatt a Mindenható Allah magasztalását, dicsõítését, a Neki való hálaadást értjük, a Mohammed Prófétától r ránk maradt fohászok és a Mindenható Allah Legszebb Nevei által.

ZIKR A MINDENHATÓ ALLAH NEVEIVEL

Teljes mértékben megengedett és dicséretes dolog a Mindenható Allah neveivel fohászkodni Hozzá, hiszen ezt Õ is említi a Koránban: Allahé a Legszebb Nevek, fohászkodjatok hát hozzá ezekkel (…) (7:180). Ha valaki szeretné a viselkedését a Mindenható Allah egyik Nevének jobban megfelelõ módon alakítani, akkor fohászkodhat Hozzá az adott Névvel, pl. Ya Allah, Ya Szabur, adj nekem türelmet. Vagy: Ya Allah, ya Safi, gyógyíts meg engem.

MIT MOND A KORÁN A ZIKRRÕL?

; "Emlékezzetek meg hát Rólam, hogy Én is megemlékezzem rólatok." (2:152)

; "Ti hívõk! Emlékezzetek meg gyakorta Allahról, és magasztaljátok Õt reggel és este." (33:42)

; "Emlékezz meg Uratokról magadban alázattal és félelemmel, hangos szavak nélkül, reggel és este!" (7:205)

; "És emlékezzetek meg gyakran Allahról, hogy sikeresek lehessetek." (62:10)

; "A muszlim férfiaknak és nõknek, a hívõ férfiaknak és nõknek, a türelmes és állhatatos férfiaknak és nõknek, az alázatos férfiaknak és nõknek, az adakozó férfiaknak és nõknek, a böjtölõ férfiaknak és nõknek, az erényes férfiaknak és nõknek, az Allahról gyakran megemlékezõ férfiaknak és nõknek Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat készített elõ." (33:35)

; "Allah az egek és a föld Fényessége. Az Õ Fénye hasonlatos a zugban álló lámpáshoz. A lámpa üvegben van, és az üveg olyan, akár a fényes csillag, áldott fából gyújtatott, olívából, amely nem a Keleté, és nem is a Nyugaté, amelynek olaja szinte magától izzik, anélkül, hogy tûz érintette volna. Fényre fény - Allah az Õ Fényére vezeti azt, akit akar. (Ez a fény) olyan házakban van, amelyek emelését Allah parancsolta, és azt, hogy az Õ Nevérõl emlékezzenek meg bennük reggel és délután és este, olyan férfiak, akiket sem a kereskedés, sem az utazás el nem téríthet Allah emlékezetétõl." (24:36-37)

; "Íme! Az egek és a föld megteremtésében, a nappal és az éjszaka váltakozásában valóban jelek vannak azok számára, akik gondolkodnak, akik megemlékeznek Allahról állva, ülve, és oldalukon fekve." (3:190-191)

; "És tarts állhatatosan azokkal, akik reggel és este Urukhoz fohászkodnak, az Õ Arcát áhítozva." (18:28)

A ZIKR 7 TÍPUSA

; A szem zikrje, ami a sírás (buka') ("aki önmagában emlékezik meg Allahról, és hullanak a könnyei")

; A fül zikrje, ami a hallgatás (iszgha') (pl. Koránt vagy intést vagy jóravaló szavakat)

; A nyelv zikrje, ami a dicsõítés (Thana')

; A kéz zikrje, ami az adakozás ('ata')

; A test zikrje, ami az engedelmesség és hûség (wafa')

; A szív zikrje, ami a félelem és remény (kawf wa radzsa')

; A lélek zikrje, ami az alávetés és elégedett elfogadás (taszlim wa rida')

MILYEN FAJTÁI VANNAK A ZIKRNEK?

; A nyelv zikrje: a Mindenható Allah dicsõítése, magasztalása és a Neki való hálaadás.

; A szív zikrje: az elgondolkodás a Mindenható Allahról és az Õ Neveirõl, a teremtésrõl, a ránk kiárasztott Kegyelmérõl, az Ítélet Napjáról, a Kertekrõl, a Tûzrõl stb. Szeretni azt, amit a Mindenható Allah megparancsolt, és elvetni azt, amit megtiltott.

; A test zikrje: engedelmesség a Mindenható Allahnak cselekedeteinkben.

; Ez mindhárom együtt megvalósul a rituális imában, lsd. 62:9: Ha elhangzik a hívás a pénteki imára, siessetek Allah megemlékezésére!

HANGOS VAGY HALK ZIKR?

"Emlékezz meg Uratokról magadban alázattal és félelemmel, hangos szavak nélkül, reggel és este!" (7:205)
Imám Ahmad feljegyezte, hogy Abu Huraira t azt mondta, hogy Allah Küldötte r azt mondta: "A Mindenható Allah azt mondja: A szolgámmal vagyok, amikor a két ajka mozog a Rólam való megemlékezésben". Imám Nawawi úgy magyarázza ezt a hadíszt: "A Mindenható Allah azzal van, aki megemlékezik Róla a szívében, és Hozzá fohászkodik a szavaival is, de tudni kell, hogy a szív megemlékezése a tökéletesebb. A megemlékezõ azért emlékezik meg az ajkaival, hogy tükrözze azt a megemlékezést, ami a szívében van. Amikor a Mindenható Allah szeretete és a Róla való megemlékezés teljesen betölti a szívet, az ajkak is megmozdulnak, és a keresõ közelebb kerül a Mindenható Allahhoz".


admin - March 18 2012 · 0 hozzászólás · 3059 megnyitás · Nyomtatás

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Hafsz Omar ibn Al-Khattab - Isten legyen vele elégedett! - szólott: Hallottam Allah követét - Isten áldja meg őt és adjon neki üdvösséget! - , hogy így szólt:

A cselekedetek csakis a szándék szerint ítéltetnek meg, és minden embernek csakis szándék szerint jut jutalma és büntetése. Akinek kivándorlása Allah és követének kedvéért történik, annak kivándorlása eszerint kapja meg értékét. Aki azonban csak azért vándorolt ki, hogy evilági célokat érjen el, vagy hogy asszonyt szerezzen házasság céljára, annak kivándorlása olyannak számít, aminek a kedvéért történt.

Kérdés: Amikor imádkozunk helyes azt mondtani hogy olyankor Allah kezében vagyunk?
Kategória: Kérdések és válaszok

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,496,873 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com