Rövid szúrák, áják az imához

Korán 112. szúra Al-Ikhlász Az őszinte hit

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Qol huw-Allahu ahad
Allah usz-szamad
Lem jelid wa lem júled
Wa lem jekun lehú kufuwen ahad

Allah, a Kegyelmes és az Irgalmas nevében.
Mondd: „Ő Allah, az Egyedülvaló, Allah, akire mindenkinek szüksége van, de neki nincs szüksége senkire! Nem nemzett és nem nemzetett. És senki sem hasonlítható Hozzá.

Korán 113. szúra Al-Falaq A hajnalhasadás

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Qol aúdu birabbil-falaq
Min serri má khalak
Wa min serri ghásziqin idá wakab
Wa min serrin nefászáti fil-uqad
Wa min serri hászidin idá haszad

Allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében
Mondd: „Menedéket keresek a hajnalhasadás Uránál
Annak rossza elől, amit teremtett,
És a szétterjedő sötétség rossza elől,
És a csomókba fújó [boszorkányok] rossza elől,
És az irigy rossza elől, amikor irigykedik.”

Korán 114. szúra Al-Nasz Az emberek

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Qol aúdu birabbin-nász
Melikin-nász
Iláhin-nász
Min serril-waszwászil-khannász
Elledí juwaszwiszu fí szudúrin-nász
Min eldzsinneti wannász

Allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében
Mondd: „Menedéket keresek az emberek Uránál,
Az emberek Királyánál,
Az emberek Istenénél:
Minden lopva sugalmazó (sátán) elől,
Aki (gonosz gondolatokat) sugdos az emberek keblébe
Legyen ő dzsinn vagy ember.

Ájatul Kurszí (Korán 2:255) A Trón ája

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Allahu le iláhe illá huwal-hejjul qajjúm
Le tekhuduhu szinetun wale neum, lehú má fisz-szemáwáti
wa má fil ard
Men dzelledí jesfau indehú illá bi-idnih
Jalemu má bejne ejdíhim wa má khalfehum, wa le juhítúne
bisej-in min ilmihí illá bimá sá
Weszia kurszijjuhusz-szemáwáti wal-ard
Wa le je-udúhú hifduhumá wa huwel-Alijjul-Azím

Allah a Kegyelmes és Irgalmas nevében
Allah! Rajta kívül nincs más isten az Élő, az Ő magában Létező.
Nem vesz Rajta erőt szendergés, sem álom.
Övé minden, ami az egekben, és a földön van.
Ki az, aki közbenjárhatna Nála az Ő aki engedélye nélkül
Tudja mi van előttük, és mi van mögöttük, de ők a ( teremtmények)
semmit sem foghatnak fel az Ő tudásából, csak azt, amit Ő akar.
Az Ő tudása átfogja az egeket és a földet, és nem fárasztja el ezek megőrzése és Ő a Magasztos a Hatalmas.

Korán 109. szúra El-Kafirún A hitetlenek

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Kul ja ijjuhalkafirun
La abudu ma ta budun
Wa la antum abidun ma abud
Wa la ana abidun ma abadtum
Wa la antum c abidun ma abud
Lákum dinukum wa lija din.

Mondd: "Ti hitetlenek!
Nem szolgálom, amit ti szolgáltok,
és ti nem szolgáljátok, amit én szolgálok
És én nem szolgálom, amit ti szolgáltok
és ti nem szolgáljátok, amit én szolgálok
Megvan nektek a ti vallásotok és nekem az enyém.

Korán 110. szúra El-Naszr A segítség

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Izá dzsáe naszrulláhi vel feth.
Ve ra ejtennásze jedkhulúne fí dínilláhi efvádzsá.
Feszebbih bihamdi rabbike ve sztaghfirhu innehú káne teuvvábá.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Amikor eljön Allah segítsége és a győzelem,
és (amikor) látod, hogy az emberek seregestől csatlakoznak Allah vallásához
akkor hirdesd Allah dicsőségét és kérj Tőle bocsánatot!
Ő kész a kiengesztelődésre.

Korán 108. szúra Al- Kauthar A Bőség

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Inná á' tajná kel keuszer,
Feszalli lirabbike venhar,
Inne sánieke huv el ebter.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Bizony megadtuk neked a Kauthart.( bőséget)
Imádkozzál hát az Uradhoz és áldozz!Bizony aki téged gyűlöl az az elvágatott.

(Kauthar - minden jóból való bőséget jelent)

Korán 106. szúra Kurejs

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Li ilá fi kurejs, ilá fihim rihletessitái vesz-szajf.
Felja' budú rabbe házel bejt, Ellezi et amehum min dzsúin ve ámenehum min khaúf.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
A kurejs elismertetéséért
a téli és nyári utazás elismertetéséért,szolgáljátok hát ennek a Háznak az Urát Aki táplálta őket az éhség ellen, és biztonságot adott nékik a félelem ellen.

Korán 94. szúra - Al - Insirah - A kitárás

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Elem nesrah leke szadrak, ve vada'na anke vizrak, ellezí enkada zahrak.
Ve rafa' ná leke zikrak.
Feinnemeal uszri juszra, innemeal uszri juszra.
Feizá feraghte fenszab.
Ve ilá rabbike ferghab.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Nem tártuk-e ki a kebledet, s vettük le rólad a terhedet, amely leroskasztotta a hátadat,
s emeltük a tekintélyedet?
Bizony a nehézség könnyebbséggel jár.
Bizony a nehézség könnyebbséggel jár.
Ha befejeztél (valamit), fáradozz ( ismét)! És Uradhoz fohászkodj!

Korán 111. szúra Al - Leheb A pálmarost-kötél

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Tebbet jedáa ebi lehebin ve tebb.
Máa aghná anhu máluhú ve má keszeb. Szejaszlá náran záte leheb.
Vemra etuhu hammáletel hatab.
Fí dzsídihá hablum min meszed.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Vesszen el Abu Lahab keze, és vesszen el ő maga is!
Nem fog használni neki a vagyona és amit szerzett.
Lángoló tűzben fog égni feleségével a tűzifahordóval együtt,
akinek a nyakán pálmarost-kötél lesz.

Korán 107. szúra Al- Maun A Szívességek

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Era ejtellezí ju kezzibu biddiín. Fezálikellezí jedu' ul jetím, ve lá jehuddu alá taámil miszkin.
Fe vej lullíl muszallín, Ellezíne hum anszalátihim száhún, ellezíne hum jurá ún, ve jemneún el máún.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Mit gondolsz arról aki hazugságnak tartja az Ítéletet?
ő az aki durván elzavarja az árvát, és nem ösztönöz a szegény táplálására.
Jaj az imádkozóknak, akik hanyagok az imájukban,
s azt szeretnék, hogy az emberek szeme rajtuk legyen
ám a segítségadást megtagadják.

Korán 105. szúra Al-Fil Az Elefánt

Biszmilláh-irrahmán-irrahím
Elem tera kejfe feale rabbuke bi eszhábil fíl, Elem jedzs al kejdehum fí tadlíl.
Ve erszele alejhim tajran ebábíl.
Termíhim bihidzsáratin min sziddzsíl,
Fedzse alehum keaszfim me' kúl.

Allah, a Kegyelmes és Irgalmas nevében.
Nem láttad e hogyan cselekedett Urad az elefántos emberekkel?
Nem fordította e visszájára a cselüket?
És küldött rájuk madarakat seregestől, amelyek égetett agyagkövekkel dobálták meg őket.
És megrágott gabonaszárhoz tette őket hasonlatossá.

admin - March 18 2012 7051 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel:

Egy férfi azt mondta a Prófétának – Allah dicsérete és békéje legyen vele: Adj nekem tanácsot! Ő azt felelte: - Ne legyél haragos!
A férfi többször is megismételte kérését. Allah Küldötte pedig azt mondta neki: - Ne legyél haragos!
(al-Bukhári)

Prof.Dr.M.Yasar Kandemír 40 hadísz gyerekeknek mesékkel
Kategória: Prof.Dr.M.Yasar Kandemír: 40 hadísz gyerekeknek mesékkel

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.19 másodperc | 1,981,432 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com