Próféták a Koránban

1. Ádám (as): 2:30-39, 3:33, 3:59, 5:27-31 (fiai), 7:11, 7:19-27, 7:31, 7:35, 7:172, 17:61, 17:70 18:50, 19:58 20:115-123, 36:60-61,
2. Idrisz (as): 19:56-57, 21:85-86
3. Noé (as): 7:59-64, 10:71-74, 11:25-49, 11:89, 17:3, 17:17, 21:76-77, 23:23-30, 25:37, 26:105-122, 29:14-15, 36:41-44, 37:75-82, 40:5, 51:46, 53:52, 54:9-17, 66:10, 69:11, 71:1-28
4. Húd (as): (’Ad) 7:65-72, 11:50-60, 11:89, 26:123-140, 46:21-28 (Akhāf vidéke) 51:41-42, 53:50, 54:18-22, (9:70, 14:9-14, 22:42, 25:38, 29:38, 38:12, 40:31, 41:13-18, 50:13, 69:4-8, 89:6-8)
5. Szálih (as): (Szamud) 7:73-79, 11:61-68, 11:89, 17:59-60, 26:141-159, 27:45-53, 51:43-45, 53:51, 54:23-32, 91:11-15, (9:70, 14:9-14, 22:42, 25:38, 29:38, 38:13, 40:31, 41:13, 50:12, 69:4-5, 69:9)
6. Ábrahám (as): 2:124-136, 2:258, 2:260, 3:65-68, 3:95-97, 4:54-55, 4:125, (Kalilullah) 6:74-84, 6:161, 9:114, 11:69-76, 14:35-41, 15:51-60, 16:120-123, 19:41-50, 21:51-72 (bálvány rombolás), 22:26, 22:78, 26:69-89, 29:16-27, 29:31-32, 37:83-113, 43:26-28, 51:24-37, 53:37, 60:4-6
7. Lót (as): 7:80-84, 11:70, 11:74-83, 15:57-77, 21:71, 21:74-75, 26:160-175, 27:54-58, 29:28-35, 37:133-138, 51:31-37, 53:53 (?), 54:33-40, 66:10, (6:86, 11:89, 22:43, 29:40, 38:13, 50:12)
8. Iszmail (as): 2:125, 2:127-129, 2:133, 6:86, 14:37, 14:39, 19:54-55, 21:85-86, 37:100-107,
9. Izsák (as): 2:133, 11:71-72, 14:39, 15:53-55, 19:49, 21:72, 29:27, 37:112-113, 51:28-30
10. Jákob (as): 2:132-134, 11:72, 12:4-18, 12:63-68, 12:81-87, 12:93-100, 19:6, 19:49, 21:72, 29:27,
11. József (as): 12:4-102, 40:34,
12. Suayb (as): (Madyan) 7:85-93, 11:84-95, 26:176-191 (a cserjés lakói) (?), 29:36-37 (Madyan) (a cserjés lakói) 15:78-79
13. Jób (as): 21:83-84, 38:41-44
14. Mózes (as): 2:49-73, 2:92-93, 2:108, 2:246, 2:248, 2:253, 3:11, 4:153-155 (a hegy felemelése), 4:164, 5:12, 5:20-26, 6:91, 6:154, 7:103-144-162, 7:171, 8:54, 10:75-93, 11:17, 11:96-99, 11:110, 14:5-8, 17:2-6, 17:101-104 (Izrael fiai), 18:60-82, (Khizr), 19:51-53, 20:9-98, 21:48, 23:45-49, 25:35-36, 26:10-68, 27:7-14, 28:3-51, 28:76-82 (Kārūn), 29:39, 32:23-25, 33:69, 37:114-122, 40:23-46, 40:53-54, 41:45, 43:46-56, 44:17-33, 45:16-19 (Izrael fiai) 46:10 (Izrael fiai), 46:12, 46:30, 51:38-40, 53:36, 54:41-42, 61:5, 66:11 (Asiye) 69:9, 73:15-16, 79:15-25
15. Áron u: 2:248, 7:142, 7:150-151, 10:75, 10:87-89, 19:28, 19:53, 20:29-36, 20:42-50, 20:63, 20:70, 20:90-94, 21:48, 23:45-48, 25:35-36, 26:12-17, 26:36-37, 26:47-48, 28:34-35, 37:114-122
16. Dávid (as): 5:78, 21:78-82, 27:15-16, 34:10-11, 17:55, 21:78-82, 21:105, 34:10-11, 34:13, 38:17-26, 38:30
17. Salamon (as): 2:102, 21:78-82, 27:15-44, 34:12-14, 34:15-17 (Sába) 38:30-40
18. Illés (as): (Éliás) 6:85, 37:123-132
19. Ezékiel (as): (Dū’l-Kifl) 21:85-86
20. Jónás (as): 10:98, (Dū’n- Nūni) 21:87-88 37:139-148, 68:48-50
21. Zakariás (as): 3:37-41, 19:2-11, 21:89-90
22. János (as): 3:38-40, 19:7-9, 19:12-15, 21:90
23. Mária (as): 3:35-37, 3:42-47, 4:156, 5:78, 19:16-34, 21:91, 23:50
24. Jézus (as): 2:116, 2:253, 3:45-55, 3:59, 4:157-159, 4:171-172, 5:17, 5:46-47, 5:72-75, 5:78, 5:110-120, 9:30-31, 10:68, 17:111, 18:4, 19:19-36, 19:88-93, 21:26, 21:91, 23:50, 37:149.153, 43:57-65, 43: 81, 57:27, 61:6, 61:14
25. Próféta (saw): 2:119-120, 2:142-145, 3:13, 3:60-61, 3:121-129 (Badri csata), 3:144, 3:155-155, 3:164-168, 4:71-73, 4:79-80, 5:101, 7:157-158, 8:1-75 (al-Enfāl), 9:1-129 (at-Tewbe), 9:25-27 (Hunajn), 9:40, 10:15-18, 13:30, 18:23-24, 24:1-64 (an-Nūr), 33:1-73 (al-Ahzāb), 34:28, 35:24, 36:69-70, 46:29-32, 47:1-38 (Muhammed), 48:1-29 (al-Feth), 49:1-18 (al-Hudzsurāt), 58:1-22 (al-Mudzsādele), 59:1-24 (al-Haşr), 60:1-13 (al-Mumtehine), 61:2-4, 61:6, 62:2-3, 63:1-11 (al-Munāfiqūn), 66:1-5, 80:1-10
26. Elisa (as): (Elizeus) (al-Yasa’) 6:86
27. Lukmān (as): 31:12-13, 31:16-19
28. Saul (as): 2:247-251 (Dávid és Góliát)
29. városok lakói: 7:94-102, 12:109, 36:13-29
30. Sabbat népe: 2:65-66, 4:47, 4:154 (Mózes népe) 7:163-166, 16:124
31. Barlang lakói: 18:9-26
32. Két férfi: 18:32-44, 39:29
34. Hidzsr lakói: 15:80-84
35. Kétszarvú: 18: 83-98
36. Góg és Magóg: 18:94-98, 21:96
37. Sebe: 27:22-44, 34:15-21,
38. Próféták s népeik: 2:87, 2:136, 2:140-141, 2:253, 3:33, 3:84, 4:163-164, 5:78, 6:84-87, 9:70, 11:89, 12:6, 12:38, 14:9-14, 16:43-44, 19:58, 22:42-44, 22:.52, 22:73, 25:38, 29:38-40, 33:7-8, 38:12-14, 38: 45-48, 40:30-31, 41:13-18, 42:13, 50:12-14, 57:26-27, 66:10-12, 69:4-12, 85:17-18, 87:18-19, 89:6-14
39. Izrael fiai: 2:40-48, 2:51-61, 2:62-114, 2:120, 2:122-123, 2:135, 2:140, 2:142-145, 2:246-291, 3:65, 3:69-75, 3:78, 4:154-161, 5:12-13, 5:18, 5:20-26, 5:44-45, 5:51, 5:64, 5:70-71, 5:82, 6:146, 6:154, 7:129, 7:138-177, 9:30, 10:93, 11:17, 11:110, 14:5-8, 17:2-6, 20:80-98, 21:48, 22:17, 27:76, 28:43-51, 28: 76-82, 32:23-25, 33:69, 40:53-54, 41:54, 45:16-19, 46:12, 62:5-8
40. Keresztények: 2:62, 2:111-113, 2:116-117, 2:120, 2:135, 4:157-159, 4:171, 5:14, 5:17-18, 5:51, 5:47, 5:72-77, 5:82-86, 9:30-31, 10:68, 22:17, 57:27

- Zuleyha -

admin - June 12 2011 5540 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Abdullah, an-No’mán ibn Besírre – Isten legyen elégedett vele – hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam Allah Küldöttét amint így szólt:

Bizony a megengedett [dolgok összessége] nyilvánvaló, és bizony a tiltott [dolgok összessége] is nyilvánvaló. E kettő között vannak nem egyértelmű dolgok, amelyeket (megítélésük szempontjából) sok ember nem ismer. Ezért aki távol tartja magát a nem egyértelmű dolgoktól, feddhetetlenségre tesz szert vallása és jó hírneve terén. Aki pedig beleesik a kétes dolgokba, az beleesik a tiltottakba is úgy, mint az a pásztor, aki az őrzött (tiltott) terület körül legeltet, közel áll ahhoz, hogy abban legeltessen. Bizony minden királynak van őrzött területe, és bizony Allah őrzött területei az Ő tilalmai! Bizony a testben van egy húsdarab, ami ha jó, akkor az egész test is jó lesz, ha pedig elromlik, akkor az egész test romlottá válik! Ez a szív! (al-Bukhári, Muszlim)

Ezen írás – ismeretterjesztő célzattal – elsősorban a nem moszlimoknak szól, azonban olvasásra egyaránt, szívből ajánlom mindenkinek. Kedves Olvasók, a „részletekre” kattintva nem mással találkozhattok, mint szép magyar anyanyelvünkön megfogalmazott magasztaló szavakkal, és sorokba rendezett tényekkel, avagy a moszlimok szent könyvének - a Kegyes Koránnak sajátos bemutatásával.
Kategória: Kegyes Korán

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.12 másodperc | 1,839,970 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com