Próféták a Koránban

1. Ádám (as): 2:30-39, 3:33, 3:59, 5:27-31 (fiai), 7:11, 7:19-27, 7:31, 7:35, 7:172, 17:61, 17:70 18:50, 19:58 20:115-123, 36:60-61,
2. Idrisz (as): 19:56-57, 21:85-86
3. Noé (as): 7:59-64, 10:71-74, 11:25-49, 11:89, 17:3, 17:17, 21:76-77, 23:23-30, 25:37, 26:105-122, 29:14-15, 36:41-44, 37:75-82, 40:5, 51:46, 53:52, 54:9-17, 66:10, 69:11, 71:1-28
4. Húd (as): (’Ad) 7:65-72, 11:50-60, 11:89, 26:123-140, 46:21-28 (Akhāf vidéke) 51:41-42, 53:50, 54:18-22, (9:70, 14:9-14, 22:42, 25:38, 29:38, 38:12, 40:31, 41:13-18, 50:13, 69:4-8, 89:6-8)
5. Szálih (as): (Szamud) 7:73-79, 11:61-68, 11:89, 17:59-60, 26:141-159, 27:45-53, 51:43-45, 53:51, 54:23-32, 91:11-15, (9:70, 14:9-14, 22:42, 25:38, 29:38, 38:13, 40:31, 41:13, 50:12, 69:4-5, 69:9)
6. Ábrahám (as): 2:124-136, 2:258, 2:260, 3:65-68, 3:95-97, 4:54-55, 4:125, (Kalilullah) 6:74-84, 6:161, 9:114, 11:69-76, 14:35-41, 15:51-60, 16:120-123, 19:41-50, 21:51-72 (bálvány rombolás), 22:26, 22:78, 26:69-89, 29:16-27, 29:31-32, 37:83-113, 43:26-28, 51:24-37, 53:37, 60:4-6
7. Lót (as): 7:80-84, 11:70, 11:74-83, 15:57-77, 21:71, 21:74-75, 26:160-175, 27:54-58, 29:28-35, 37:133-138, 51:31-37, 53:53 (?), 54:33-40, 66:10, (6:86, 11:89, 22:43, 29:40, 38:13, 50:12)
8. Iszmail (as): 2:125, 2:127-129, 2:133, 6:86, 14:37, 14:39, 19:54-55, 21:85-86, 37:100-107,
9. Izsák (as): 2:133, 11:71-72, 14:39, 15:53-55, 19:49, 21:72, 29:27, 37:112-113, 51:28-30
10. Jákob (as): 2:132-134, 11:72, 12:4-18, 12:63-68, 12:81-87, 12:93-100, 19:6, 19:49, 21:72, 29:27,
11. József (as): 12:4-102, 40:34,
12. Suayb (as): (Madyan) 7:85-93, 11:84-95, 26:176-191 (a cserjés lakói) (?), 29:36-37 (Madyan) (a cserjés lakói) 15:78-79
13. Jób (as): 21:83-84, 38:41-44
14. Mózes (as): 2:49-73, 2:92-93, 2:108, 2:246, 2:248, 2:253, 3:11, 4:153-155 (a hegy felemelése), 4:164, 5:12, 5:20-26, 6:91, 6:154, 7:103-144-162, 7:171, 8:54, 10:75-93, 11:17, 11:96-99, 11:110, 14:5-8, 17:2-6, 17:101-104 (Izrael fiai), 18:60-82, (Khizr), 19:51-53, 20:9-98, 21:48, 23:45-49, 25:35-36, 26:10-68, 27:7-14, 28:3-51, 28:76-82 (Kārūn), 29:39, 32:23-25, 33:69, 37:114-122, 40:23-46, 40:53-54, 41:45, 43:46-56, 44:17-33, 45:16-19 (Izrael fiai) 46:10 (Izrael fiai), 46:12, 46:30, 51:38-40, 53:36, 54:41-42, 61:5, 66:11 (Asiye) 69:9, 73:15-16, 79:15-25
15. Áron u: 2:248, 7:142, 7:150-151, 10:75, 10:87-89, 19:28, 19:53, 20:29-36, 20:42-50, 20:63, 20:70, 20:90-94, 21:48, 23:45-48, 25:35-36, 26:12-17, 26:36-37, 26:47-48, 28:34-35, 37:114-122
16. Dávid (as): 5:78, 21:78-82, 27:15-16, 34:10-11, 17:55, 21:78-82, 21:105, 34:10-11, 34:13, 38:17-26, 38:30
17. Salamon (as): 2:102, 21:78-82, 27:15-44, 34:12-14, 34:15-17 (Sába) 38:30-40
18. Illés (as): (Éliás) 6:85, 37:123-132
19. Ezékiel (as): (Dū’l-Kifl) 21:85-86
20. Jónás (as): 10:98, (Dū’n- Nūni) 21:87-88 37:139-148, 68:48-50
21. Zakariás (as): 3:37-41, 19:2-11, 21:89-90
22. János (as): 3:38-40, 19:7-9, 19:12-15, 21:90
23. Mária (as): 3:35-37, 3:42-47, 4:156, 5:78, 19:16-34, 21:91, 23:50
24. Jézus (as): 2:116, 2:253, 3:45-55, 3:59, 4:157-159, 4:171-172, 5:17, 5:46-47, 5:72-75, 5:78, 5:110-120, 9:30-31, 10:68, 17:111, 18:4, 19:19-36, 19:88-93, 21:26, 21:91, 23:50, 37:149.153, 43:57-65, 43: 81, 57:27, 61:6, 61:14
25. Próféta (saw): 2:119-120, 2:142-145, 3:13, 3:60-61, 3:121-129 (Badri csata), 3:144, 3:155-155, 3:164-168, 4:71-73, 4:79-80, 5:101, 7:157-158, 8:1-75 (al-Enfāl), 9:1-129 (at-Tewbe), 9:25-27 (Hunajn), 9:40, 10:15-18, 13:30, 18:23-24, 24:1-64 (an-Nūr), 33:1-73 (al-Ahzāb), 34:28, 35:24, 36:69-70, 46:29-32, 47:1-38 (Muhammed), 48:1-29 (al-Feth), 49:1-18 (al-Hudzsurāt), 58:1-22 (al-Mudzsādele), 59:1-24 (al-Haşr), 60:1-13 (al-Mumtehine), 61:2-4, 61:6, 62:2-3, 63:1-11 (al-Munāfiqūn), 66:1-5, 80:1-10
26. Elisa (as): (Elizeus) (al-Yasa’) 6:86
27. Lukmān (as): 31:12-13, 31:16-19
28. Saul (as): 2:247-251 (Dávid és Góliát)
29. városok lakói: 7:94-102, 12:109, 36:13-29
30. Sabbat népe: 2:65-66, 4:47, 4:154 (Mózes népe) 7:163-166, 16:124
31. Barlang lakói: 18:9-26
32. Két férfi: 18:32-44, 39:29
34. Hidzsr lakói: 15:80-84
35. Kétszarvú: 18: 83-98
36. Góg és Magóg: 18:94-98, 21:96
37. Sebe: 27:22-44, 34:15-21,
38. Próféták s népeik: 2:87, 2:136, 2:140-141, 2:253, 3:33, 3:84, 4:163-164, 5:78, 6:84-87, 9:70, 11:89, 12:6, 12:38, 14:9-14, 16:43-44, 19:58, 22:42-44, 22:.52, 22:73, 25:38, 29:38-40, 33:7-8, 38:12-14, 38: 45-48, 40:30-31, 41:13-18, 42:13, 50:12-14, 57:26-27, 66:10-12, 69:4-12, 85:17-18, 87:18-19, 89:6-14
39. Izrael fiai: 2:40-48, 2:51-61, 2:62-114, 2:120, 2:122-123, 2:135, 2:140, 2:142-145, 2:246-291, 3:65, 3:69-75, 3:78, 4:154-161, 5:12-13, 5:18, 5:20-26, 5:44-45, 5:51, 5:64, 5:70-71, 5:82, 6:146, 6:154, 7:129, 7:138-177, 9:30, 10:93, 11:17, 11:110, 14:5-8, 17:2-6, 20:80-98, 21:48, 22:17, 27:76, 28:43-51, 28: 76-82, 32:23-25, 33:69, 40:53-54, 41:54, 45:16-19, 46:12, 62:5-8
40. Keresztények: 2:62, 2:111-113, 2:116-117, 2:120, 2:135, 4:157-159, 4:171, 5:14, 5:17-18, 5:51, 5:47, 5:72-77, 5:82-86, 9:30-31, 10:68, 22:17, 57:27

- Zuleyha -

admin - June 12 2011 5870 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Ta’laba al-Khusení, Dzsurthúm ibn Nászirra hivatkozvva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki Allah Küldöttére hivatkozott, miszerint azt mondta:

A fenséges Allah kötelességeket írt elő, hát ne hanyagoljátok el azokat! És határokat szabott meg, hát ne lépjetek túl azokon! És megtiltott dolgokat, hát ne szegjétek meg azokat! És néhány dologról hallgatott – könyörületből irántatok, nem pedig feledésből –, hát ne kutassatok utánuk! (ad-Dárkutni)

Kérdés:Mi a vallási álláspont a béranyaságról; ami magában foglalja a nőt aki mesterségesen lett megtermékenyítve,vagy pedig előre megtermékenyített petesejt sebészeti beültetése során kihordja egy másik nő magzatát?
Kategória: Kérdések és válaszok

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 1,943,112 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com