Koszovó - Urime Pavarsia Kosova

A Könyörületes és az Irgalmas nevében, fohászkodva Allah támogatásáért kezdetem bele az alábbi cikkem megírásába. Elhamarkodottan senki se gondolja azt, hogy most nagyzoló szavakat használok, nem. Szerénységem kontrasztjában az írásom témája viszont olyannyira fontos, hogy jobbnak láttam az Irgalmas segítségét kérni. Kétségtelenül nem szeretném azt, hogy beletörjön a bicskám. Nem szeretnék senkit sem esetleges meggondolatlan szavaimmal megbántani. Mivel igencsak egyszerű személynek érzem magamat ahhoz, hogy méltó módon szóljak.

Allah akaratából napra pontosan 3 éve egy új európai ország született. Az egykori Jugoszlávia menthetetlenül darabjaira hulló testéből, az elnyomásban sínylődő emberek reményteljes hite, és elszántsága hívta életre ezt az országot, Koszovót.

A térség egykori kommunista nagyhatalmának nemcsak a világ képének változása, hanem a területén élő a nemzetek öntudatra ébredése és a nagyszerb nacionalizmus vetett véget. Az egykori hatalom a szerbek kezében összpontosult, akik a velük egy légtérben élő népeket származási, sőt vallási hovatartozási alapon is megkülönböztették, hátrányos helyzetben részesítették.

A katolikus horvátok mellett a szlovének, a muszlim bosnyákok és a vegyes vallású koszovói albánok is megszenvedték a nacionalista-kommunista ortodox szerbek sovinizmusát.

A kilencvenes évek kedvező változásokat hoztak ezen népek életébe. Egyre inkább feléledt bennük az egészséges nemzeti öntudat, egyre inkább tüzelte őket az önvédelem vágya, egyre inkább elfogyott a türelem, s késznek érezték magukat a jogos harcra, hogy függetlenségi törekvésükkel beírják magukat az újkori történelem lapjaiba. Először a szlovének, majd a horvátok, valamint a bosnyákok fogtak fegyvert, adtak élt a követeléseiknek. Megkerülhetetlen tény, hogy külső segítség nélkül képtelenek lettek volna megbirkózni a szerbekkel, akik akkoriban Európa harmadik legjobban felszerelt haderejével rendelkeztek. Így is, elszántságuknak, és hatalmas áldozatvállalásuknak köszönhetően kivívták függetlenségüket, és a világ elismerését.

A horvátok és bosnyákok példáján felbuzdulva felerősödtek a koszovói albánok törekvései is.
Eleinte nem független államot, csupán autonómiát, és demokratikus jogokat kívántak a belgrádi vezetéstől. Amit, - ismerve a Milosevic féle szerb vezetést- természetesen nem kaptak meg.

Koszovó történelmével egy külön fejezettel lenne illő foglalkozzak, ám ezt utólagos engedelmetekkel most kihagyom. Azonban annyit megemlítek, hogy már egészen az ókortól kezdődik a két nép területi vitája, illetve magának a területnek a birtokosi jogát az ókortól hol egyik, hol másik népcsoport birtokolta.

A nyolcvanas évek végétől az albánok jogaiért a Koszovói Demokratikus Liga harcolt, Ibrahim Rugova vezetésével. Passzív ellenállást hirdettek, és váltakozó sikereket értek el. Szervezetük eredményeihez köthető a saját jóléti és adórendszer kidolgozása. A Koszovói Demokratikus Liga mindaddig diktálta az irányvonalat, míg a szerbek erejét teljesen lekötötte a Boszniában vívott háború és etnikai tisztogatások. Egészen 1998-ig sikerült a keményebb, radikális irányvonalat követő UCK (Koszovói Felszabadítási Hadsereg) és annak támogatóinak igényeit kielégíteni. Ám, a radikálisak buzgó tettvággyal várták azt a pillanatot, amikor visszaadhatják a szerbeknek a soha sem kért kölcsönt.

1998-ban a megerősödő jelenlétük, és a nyílt titokká váló felfegyverzésük következményeként Belgrád katonai és rendőri erőket küldött Koszovó tartományba, azzal a célzattal, hogy felszámolja az UCK-t és elfolytja az albán nemzeti demokratikus törekvéseket.

A konfliktus helyzet kiéleződött és az atrocitások hatására az UCK fegyveres gerillaharcba kezdett. Célpontjai között rendőri egységek, és szerb csetnik csoportosulások szerepeltek, míg amazok; nem ismerve az UCK tagjait- a civil lakosság, valamint mecsetek ellen intéztek támadásokat. A szerbek ismét érvényre jutatták az iszlám ellenességüket. Vélt és valós gyűlöletük mélyen a történelemben gyökerezik, a török hódoltság korából ered. (ekkor tért az iszlám útjára az albán nép nagy része is)
1999-ben az USA által irányított NATO erők légicsapást mértek a szerbekre, mire azok kivonták agresszor és fegyveres csapataikat Koszovó területéről.

Hosszas köztes idő, és a NATO békefenntartó erőinek (KFOR), valamint a koszovói politikusok törekvéseinek hatására 2008. február 17-én, tehát pontban három éve kiáltották ki a tejes függetlenséget, amelyet a világ igen sok országa, így Magyarország is örömmel fogadott.

Én magam 15 hónapot töltöttem Koszovóban (pontosabban Koszova, a helyi albánok megnevezése szerint). Ez időben szinte teljesen bejártam a kétmegyényi területen (Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye együttese) elhelyezkedő országot. Megismerhettem a koszovói albánokat és szerbeket is egyaránt. Nem kívánok bele menni a népcsoportok megítélésébe, jellemzésébe. Ám, annyit csak megjegyeznék, hogy az albánok nagy mártírságról tettek tanúbizonyságot. Ezt bizonyítja a sok sírhely, hősöket ábrázoló fekete márvány emlékművek, sírtáblák és mindazon elbeszélgetések, amelyek könnyet csaltak magyar szemembe.

Az albánok nem hálátlanok (bár sajnos náluk is érződik a világot egyre inkább a végső nap felé hajtó ateizmus) az Istennek. Lakosságuk kisebb hányada katolikus, míg nagyobb részt muszlimok. A kint töltött másfél évem során örömmel és csodálattal vegyesen tapasztaltam a lerombolt mecsetek helyett felépülő új imahelyeket, ahová az emberek saját lelki üdvösségük érdekében bizony betérnek. Egyesek nem jutnak el minden pénteken a mecsetbe, ám mielőtt őket emiatt megszólnánk, elárulom, hogy az ő hitük a legnagyobb. A mai napig pásztorkodással foglalkozó társadalmi réteg, időszakosan felvonul a hegyekbe, felhajtja az ő nyáját és földi vagyonát. Családot, jószágot és fegyvert visz magával, valamint a hitet a szívében. Allah termett csodái között, a hegyekben élők, a nyugat káros szokásaival éles ellentétben, az évszázados nemzeti örökségük és az iszlám törvényei szerint élnek. Így nap, mint nap patakban mosakodnak az imához, és örömmel adóznak Urunknak.

Az alábbi írásomat ajánlom mindazoknak, akik nem halottak még Koszovóról, illetve szeretnék a mai nap alkalmából tisztelettel fejet hajtani az áldozatok előtt, és mindazon emberek előtt, akik megszenvedték az emberi gyűlölet bármilyen formáját.

Isten áldjon Koszovó! Allah tegye könnyűvé a sírt mártírjaid számára.

Dawud

delete - February 18 2011 3348 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel:

Allah Küldötte azt mondta: - Az ember minden porcikájáért jár adomány minden egyes napon, amelyen felkel a Nap. Igazságot teszel két ember között (kibékíted őket), ez adomány. Segítesz egy embernek a hátasállatára felszállni, vagy felteszed rá a holmiját, ez adomány. A jó szó, adomány, és minden egyes lépésedért, amelyet az imádkozás végett megteszel, adomány [jár]. Ha eltávolítod az ártalmas dolgot az útról, ez adomány. (al-Bukhári, Muszlim)

40 hadísz gyerekeknek mesékkel Prof.Dr. M. Yasar Kandemír
Kategória: Prof.Dr.M.Yasar Kandemír: 40 hadísz gyerekeknek mesékkel

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.09 másodperc | 1,981,335 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com