Mi az Iszlám álláspontja a béranyaságról?

Bismillahi ar-Rahmaan ar-Raheem

A terméketlenség problémája egy régi keletű és állandó probléma az emberiség életében.A régi időktől fogva az emberek megpróbálták minden lehetséges terápiával és kezeléssel orvosolni a problémát.A terméketlenség definíciója:Az egy év időintervallum alatt állandó védekezés nélküli szexuális kapcsolat mellett a pár nem képes életképes terhességet létrehozni.
Az Iszlám azt tanítja hogy az élet teremtése Allah(swt) kizárólagos képessége. Lényegtelen hogy valaki milyen módszerrel(akár a modern tudományos módszerekkel) próbálja a fogantatást elérni, ha Allah(swt) nem szánt neki gyermeket soha nem lehet gyereke.
Korán idézet:Surah ash-Shura ayat 49-50
Abu Said al-Khudri(raa) narratálta következő hadith-t a Prófétától(saw).A Prófétát(saw) megkérdezték a coitus interruptusról és Ő(saw) azt mondta:A gyermek nem születik minden folyadékból(spermium),és ha Allah(swt) lérte akar hozni valamit semmi sem akadályozhatja meg.
Ezért a gyermekáldás joga és képessége kizárólag Allahé. Ezért a muszlimnak először is Allah-hoz kell fohászkodnia a gyermek áldásért és ha Allah(swt) megáldja őket gyermekkel semmi sem akadályozhatja meg a gyermekáldást.
A Korán említ két Prófétát akik szintén ezzel a problémával küzdöttek,de ők fohászkodtak és könyörögtek Allahhoz és gyermekáldásban részesültek idős koruk ellenére is.
Korán idézet:surah Al Imran ayat 39-40
Zakariyya próféta(as) idős kora ellenére egy pillanatig sem hezitált hogy Allah-hoz fohászkodjon gyermekáldásért.Ibn Abbas(raa) mondta:Egy nap Zakariyya próféta áldásban részesült Yahya születése révén amikor Ő 120 és a felesége 98 éves volt.
Korán idézet:Surah Hud ayat 71-72
Allah(swt) prófétája Ibrahim(as) szintén 120éves volt amikor felesége Sarah(raa) 90 vagy(más források szerint)98évesen világrahozta gyermeküket.Ezen felül nem csak egy gyermek születésének örömhírét kapták hanem meglettek áldva unokákkal is.
Ezért az első lépés amit meg kell tenni,könyörögni kell Allah-hoz a gyermekáldásért és ha Ő(swt) azt akarja meglesz a gyermekáldás,de ha nem akarja semmi sem tud segíteni a gyermekáldásért hozott erőfeszítésekben.
Másik megoldás lehet az adoptáció. Habár tudni kell hogy az adoptáció nagyon szigorúan szabályozott keretek között kivitelezhető. Az adoptált gyermek nem tulajdonítható(nevezhető) senki más mint a vérszerinti szülei után (Muhammad Próféta(saw) adoptálta Zayd-et és sokáig Zayd ibn Muhammadként ismerték amiután Allah(swt) kinyilatkoztatta a Quran-ban az adoptációra vonatkozó ayakat.) Ha a termékenységi probléma a feleség részéről okoz gondot a férjnek lehetősége van másodszor is nősülni,a vonatkozó szigorú szabályok betartása mellett.
További alternatívaként a pár kipróbálhat különböző gyógyszeres kezeléseket is. Amikor valaki gyógyszeres kezelésnek veti alá magát tudni kell hogy nem csak ennek van kizárólagos hatása. Csak Allah(swt) kegyelme által jöhet létre a gyermek megfoganása. A gyógyszerészetben modern újítások sora jött létre a terméketlenség kezelésére. Bizonyos esetekben a férj spermája által megtermékenyített petesejtet ültetik be mesterségesen a feleség méhébe (AIH eljárás), néha egy kívülálló harmadik személy lesz a donor (AID eljárás) és más esetekben a férj és a donor mintáját együttesen ültetik be a feleség méhébe (AIM eljárás)
Egy másik módszer hogy a nő petesejtjét laboratóriumi körülmények között termékenyítik meg a férj vagy a donor spermájával és a megtermékenített petetsejtet beültetik a feleség méhébe. Ez a módszer az IVF módszer néven ismert.
A béranyaság is egy a módszerek közül a terméketlenség kezelésére. A módszer magában foglalja hogy a házaspár egy másik nő szolgáltatását veszi igénybe a magzat kihordására. Az eljárás során a béranya méhébe ültetik be a megtermékenyített petesejtet aki a teljes idő alatt kihordja a magzatot a házaspár részére.
Az emberek ehhez a módszerhez fordulnak ha egy férjes asszony gyermekre vágyik de gondja lehet a magzat kihordásával vagy pedig megszeretné előzni a terhességből fakadó nehézségeket és munkát.
Ami a vallásjogi szabályozását illeti ezeknek a különböző típusú és formájú módszereknek,egy nagyon fontos alapelvet kell mindenkinek szem előtt tartani ami választ ad minden kérdésre. Az alapelv az,hogy ezeknek az orvosi kezeléseknek az igénybevétele megengedett mindaddig amíg csak a férj és a feleség vesznek részt benne. Teljesen törvénytelen egy harmadik személy spermájának vagy petesejtjének használata az eljárások során. Az ok erre hogy az Iszlámban teljesen tiltott a zina és minden egyéb ami ehhez vezethet. Az Iszlám nagyon nagy hangsúlyt fektet a leszármazás megóvására. A leszármazás megóvása (hifz an-nasl) a Sharia egyik fontos alapelve az öt közül. Mint ilyen egy harmadik személy bevonása a családi képletbe megzavarná
A leszármazási vonalat és eképpén nem megengedett. Egy harmadik személy spermájának vagy petesejtjének használata kétségeket és zavart kelt a gyerek személyazonosságának megállapításában. A gyermek leszármazása és személyazonossága nem lesz védelmezve és megóvva.
Sok jelenlegi vallástudós kijelentette hogy a donor általi minta megtermékenyítésre való felhasználása zina-nak minősül ami főbűnnek számít. Kijelentik hogy mind a donortól való mesterséges megtermékenyítés mind a félrelépésnek ugyanazok a következményei vannak mert a feleség egy idegen által fogant meg. Ez egy sokkal súlyosabb bűn mint a legális adoptáció ami szintén teljesen tiltott a Sharia által.
Korán idézet:surah al Muhminun ayat 5-7
Ruwayfi ibn Thabit al Ansari mondta,hogy a Hunayni csata napján a Próféta(saw) azt mondta:”Annak a hívőnek aki hisz Allahban és az Ítélet Napjában törvénytelen más veteményesét öntözni”.Az idézet jelentése hogy tilos más feleségét teherbe ejteni.
Ezért minden olyan típusú kezelés amely egy harmadik személy bevonásával jár tiltottnak minősül. Innentől fogva az AID,AIM és a béranyaság nem lehet kérdéses. Továbbá hogy az ilyen esetek után kinek nyilvánítják a gyereket további kérdéseket vet fel. Vallástudósok azt mondják, ha a tiltás ellenére valaki mégis ezen módszerek alkalmazása mellett dönt abban az esetben a mindig nő férjét ismerik el a gyermek apjaként.
Van egy híres hadith rögzítve Imam Muslim és mások által is,amiben a Próféta(saw) azt mondta:A gyermek a férjnek lesz tulajdonítva és a házasságtörő meg lesz kövezve. A hadith jelentése,hogy az apaság joga mindig a nő férjéé lesz.
Így ha az összekevert minta a donortól és a férjtől lesz beültetve a feleség méhébe a megszületendő gyermeket a férjnek fogják tulajdonítani. Azonban ha a férj nem fogadja el a gyermeket sajátjaként abban az esetben az anyának lesz tulajdonítva.
Ha egy nem házas nő, donortól lesz mesterségesen megtermékenyítve akkor a gyermeket neki tulajdonítják és a donornak a továbbiakban semmi köze nem lesz a gyerekhez. A béranyaság esetében kérdés még jobban zavarba ejtővé válik hogy ki tekinthető a gyermek valódi anyjának? A nő akinek a petesejtjéból a gyermek született vagy az aki kihordta és világra hozta a gyermeket?
Sok napjainkban élő vallástudós kijelentette hogy alapul véve a Mujadalah surah 2.versét az a nő tekinthető a gyermek valódi anyjának aki kihordta őt a terhesség időtartama alatt és világra hozta őt. Ezért a nő aki a petesejtet biztosította nem lesz a gyermek valódi anyjának tekintve. Amikor a béranyát tartják a gyermek valódi anyjának (az előbbi haditht figyelembe véve) az ő férje lesz a gyermek apja amennyiben nem utasítja el,mert elutasítás esetén csakis a béranyának lesz tulajdonítva a gyermek. Nem szabad elfelejtenünk azt sem,hogy egy nőnek nem szabad felhasználni az ex férje lefagyasztott spermáját válás vagy halál esetén,ugyanis a házasság véget ért és ezáltal a férje nem mahram-nak tekintett férfi.

Mesterséges megtermékenyítés férj és feleség között
Ami a mesterséges megtermékenyítés kérdését illeti házaspárok között a mai vallástudósok többsége azon az állásponton van hogy megengedett. Mind a két fentebb említett eljárás(a laboratóriumi és a megtermékenyített beültetés) engedélyezett a házáspárok részére.
Néhány vallástudós megemlített bizonyos kifogásokat a mesterséges megtermékenyítés megengedettségével kapcsolatban még a házaspárok esetében is. Azt mondják hogy vallásilag két probléma van ezekkel a módszerekkel. Elsősorban a férjtől felhasznált sperma maszturbáció által keletkezett ami tiltott dolognak minősül néhány egyedileges helyzettől eltekintve. Ezért a terméketlenség orvoslására valami jogellenes dolgon kell keresztülmennie. Azt állítják hogy a meddőség nem egy extrém egészségügyi probléma aminek következtében a tiltott gyógyszer alkalmazhatóvá válik. Másodsorban mind a férjnek és a feleségnek is le kell vetkőzniük(kitakarni az awrat) azért hogy kezelésben részesülhessenek a folyamat során,és ez nem megengedett azért hogy gyermekük legyen-mondják ezek a vallástudósok. Az awra kitakarása csakis bizonyos szükséghelyzetek miatt megengedett. A válasz mindezekre a kifogásokra az hogy a gyermekáldás utáni vágy egy nagyon komoly szükséglet. Azok akik nem képesek gyermeket vállalni depressziós és érzelmi traumás időszakokon mennek/mehetnek át. Időnként ez hűtlenséghez és házasságtöréshez is vezethet. Ezért ez az eset egy ’szükséges eset’(dharura) és ezáltal a rávonatkozó szabályok flexibilesebbekké válnak. Ebben az esetben a maszturbáció és az awra időleges kitakarása megengedetté válik a meddőség kezelésére.
Ez az eset hasonlatos a körülmetéléshez amit egy felnőttön végeznek el aki Iszlámra tért. A körülmetélés elvégzése Sunnah, ebben az esetben mégis megengedett az awra részek kitakarása az áttért felnőtt férfi részére a beavatkozás elvégzésének érdekében.
Továbbá a maszturbáció ebben az esetében nincs szó a sperma elpazarolásáról hanem éppen a termékenyítés érdekében történik. A sperma a nő megtermékenyítésére fog szolgálni míg a maszturbáció általában az ellenkezője. A kölcsönös maszturbáció megengedett házaspárok között és ezáltal a feleség elősegítheti a megtermékenyítéshez szükséges sperma meglétét. Meg kell említeni itt hogy néhány vallástudós kikötött egy feltételt, ami az hogy egy pácienst csak azonos nemű kezelhet. Ezért a nőt mind a petesejt kivétele és beültetése során is egy női doktornak kell kezelnie és a férj kezelése során is férfi doktor kell hogy kezelje.

Összegzésképpen 3 kondíció van amit a mesterséges megtermékenyítés megengedettségénél figyelembe kell venni
1. Csak a férj és a feleség közreműködésével lehetséges. Harmadik fél bevonása bármilyen formában szigorúan tilos!
2.A kezelések során mind a férjnek és a feleségnek is azonos nemű doktortól kell hogy kapják a kezelést.
3.Nagyon fontos hogy a megtermékenyítés során felhasznált sperma minden kétséget kizáróan a férjtől legyen.

A Jeddah-i Islamic Fiqh Academy vizsgálta ezt a kérdést 1986 októberében és kutatások és vallásjogi diskurzusok után adták ki azt az írásos rendeletet a kérdésről

Lombik bébik kérdése
Az Islamic Fiqh Academy a harmadik ülését tartotta Amman-ban a Jordán Hashemita Királyság fővárosában 1986 október 11-16-ig miután átnézték a tanulmányt a mesterséges megtermékenyítés témaköréről,meghallgatták szakértők véleményét,a tanács számára bizonyítottá vált hogy manapság 7 fajta módszert használnak a mesterséges megtermékenyítésre.
Ezért a tanács a következőt döntötte:
Elsődlegesen a következő 5 módszer mindegyike vallásilag tilos magában a felmerülő negatív következmények miatt a leszármazás összezavarása,az anyaság elvesztése és egyéb Shariaval ellentétes dolgok miatt.

Ezek a módszerek tiltottak:
1.A férj spermájából és egy idegen nő(nem a feleség) petesejtjéből megtermékenyített petesejtet ültetnek be a feleség méhébe
2.Egy donor(aki nem a férj) spermájából és a feleség petesejtjéből megtermékenyített petesejtet ültetnek be a feleség méhébe
3.A férj spermájával termékenyítik meg a feleség petesejtjét amit egy béranya méhébe ültetnek be és ő hordja ki a magzatot
4.Egy donortól származó sperma által megtermékenyített donor petesejtet ültetnek be a béranya méhébe
5.A férj spermája és a feleség petesejtjéből megtermékenyített petesejtet ültetnek be a férj egy másik feleségének a méhébe
Másodszor nincs probléma a 6. és 7. módszer igénybevételével szükség esetén amennyiben minden megfelelő óvintézkedést betartanak. Ezek a módszerek:
6.A férj spermájából és a feleség petesejtjéből az in vitro eljárás során megtermékenyítésre került petesejt kerül beültetésre a feleség méhébe.
7.Mesterséges megtermékenyítés a férj spermája által a feleség méhének megfelelő részébe való beültetéssel a fogantatás érdekében.

Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Darul Iftaa, Leicester, UK


Forrás:
http://qa.sunnipath.com/browse.asp?id=1

admin - June 23 2013 6451 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Mohamed, al-Haszan ibn Ali ibn Abu Tálibra, Allah Küldöttének unokájára és kedvencére – Allah legyen elégedett vele – hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: Megtanultam Allah Küldöttétől (a következőt):

Hagyd ott azt, ami kétséget ébreszt benned, ahhoz [fordulva] ami nem ébreszt benned kétséget! (at-Tirmidi és an-Naszái. At-Tirmidi azt mondta róla: jó, hiteles hadísz)


Kategória: Segélyezés - Charity

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.07 másodperc | 2,057,290 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com