A valóság a szúfizmusról - röviden

Egy egyiptomi televíziós műsorban elhangzott előadás fordítása.

Egy kérdés érkezett, hogy mi a különbség a szúfik és a szunnik közt, mikor mi mindnyájan muszlimok vagyunk, egyistenhívők abban, hogy Allah egy, nincs neki társa, és Mohammed blv. Allah küldötte..

Al-Habib Ali Al-Dzsifri: A taszawwuf olyan szóvá vált, ami sok emberben bizonytalanságot ébreszt. És ennek oka a rossz, ami a romlásból érkezett az ummára. Azt mondják, úgy lehet megítélni valamit, hogyha megvizsgáljuk. És mi a jelentése taszawwuf szónak, hogy megítélhessük vajon ez jó, vagy rossz?

A taszawwuf, amit ismerünk a szelef imámjaitól, köztük Haszan El-Baszrítól, egészen a későbbiekig, ami eljutott egészen seikhjeinkig, azzal foglalkozik, hogy megvalósítsa a harmadik oszlopot a vallás oszlopai közül, ez pedig az ihszán. A fiqh tudománya az iszlám oszlopaival foglalkozik, az imával, a böjttel, a zakával, a haddzsal, és azokkal a cselekvésekkel, amik ezek után jönnek. A tawhíd tudománya, amit a késöbbiekben aqída tudománynak neveztek, maga az aqída mint szó, megnevezés sem volt jelen a szahábák idejében, de ettől még a tauhíd tudománya, vagy az aqída tudománya, a hit oszlopaival foglalkozik, ami a második a vallás oszlopai közül. A taszawwuf pedig a tudomány, melynek a művelésével megvalósítható a harmadik oszlop a vallás oszlopai közül, ami pedig az ihszán. Tehát ez egy fontos dolog a vallás tudományában.

Ezek után elérkezünk az névhez, honnan jön a taszawwuf elnevezés? Nem volt a Próféta és a szahábák idejében olyan dolog aminek a neve taszawwuf... nem akarom mondani, de ez a kijelentés, csak tudatlanságból fakad. Nevezd akkor ahogy akarod, nem tilos, a lényeg, mi rejtőzik a név mögött? Az aqída tudomány megnevezés szintén nem volt a Próféta és a szahábák idején, az uszúl (alapok) tudománya szintén nem volt a Próféta és a szahábák idején. A tedzswíd (a Korán olvasásának szabályai) tudománya szintén nem volt jelen a Próféta és a szahábák idején, tedzswíd tudomány néven. A dzserh és a tá'díl tudománya, amivel meg tudjuk ismerni egy hadíszról hogy hiteles, gyenge, vagy jó, nem volt jelen a Próféta és a szahábák idején. Tehát az a beszéd, hogy ez a név nem volt jelen a Próféta és a szahábák idején, nem bizonyíték semmire. Honnan jön akkor a taszawwuf elnevezés? Valakik azt mondják, hogy "szuffa népéből" (a pad népe, a korai muszlim kivándorlók Mekkából Medinába, akik javarészt nincstelenek voltak, és sokan közülük a mecset végében levő padon aludtak) jön, majd változott a kiejtésben szuffi-ról szúfi-ra, de abban sincs hiba ha azt mondják a szúfi szó a gyapjú (szúf) szóból jön, mivel a tábi'ín (Allah legyen velük elégedett), a Próféta társai utáni generáció idejében, voltak emberek akik jobban elfordultak az evilági dolgoktól, és a legegyszerűbb dolgokat hordták, fogyasztották, és abban az időben a legolcsóbb és legegyszerűbb öltözék a gyapjú volt, amit csak a szegények hordtak. És azok az imámok, akik jobban elfordultak az evilágtól, és többet foglalkoztak az istenszolgálattal, a legolcsóbb ruhákat vették meg, ami gyapjúból volt, és ezért kezdték el őket az emberek szúfinak nevezni.

Marad ezek után az, hogy vajon az igaz elődök a szunna népéből és szúfik voltak e? Csakhogy megnézzük van e különbség a szunnik és a szúfik között. A szúfik a szunna népéhez tartoznak. Hogyha visszanézünk a Szahíh Muszlim magyarázatához imám Al-Nawawitól, amikor volt valaki a hagyományozók közül a láncolatban, akit dicsérni akart, akkor a szúfi jelzővel illette. Hogyha valaki megnézi imám Háfiz Ibn Dzsózinak a Szafwatu-Szafwa című könyvét, akkor azt találja, hogy leírta az első, második, harmadik század összes nagy szúfi tudósának az életrajzát, ugyanígy imám Háfiz Ad-Dahabi is leírja életrajzukat. Tehát az igaz elődök megbecsülték ezt a megnevezést, és ha valakit dicsérni akartak, akkor azt mondták, hogy ő szúfi. És azoknak akik a jelen időben azt mondják, hogy ők vannak az igaz elődök útján, hogyha megnézik például seikh Ahmed ibn Tejmijja vagy seikh Ibn Al-Qayyim írásait a szúfikról, Ibn Tejmijja egyik könyvének a címe "A szúfik és a szegények". A fetwáiban két kötet is van a taszawwufról, és ezekben amikor megemlékezik seikh Abdulqadir Al-Dzseilániról, hozzáteszi hogy "quddisze szirruh", ami ugye egy kifejezés amit a szúfik használnak. Ibn Al-Qayyimnak van egy könyve a taszawwufról, aminek címe "Medáridzs asz-szálikín fi sarh menázil asz-száirín", ami Abdullah Al-Harawi könyvének magyarázata. Tehát a taszawwuf alapja, a Könyv és a Szunna lelke, a szív megtisztítása, és Urunkhoz való közeledés.

Mi a szúfizmus szintje, hogy elfogadjuk-e ezt a tudományt vagy ne? Ha megközelítjük a tudományok felől, a legnagyobb tudósok szúfik voltak. Egy Korán olvasó sem tud olyan olvasási láncolatot hozni a hét féle olvasási módban, aminek hagyományozói közt ne lennének szúfik. Az olvasási módok Egyiptomban mind visszavezethetőek seikhul-iszlám Zakariyya Al-Anszarihoz, aki a nagy szúfi imámok közül való, van neki egy könyve amiben megmagyarázza a Riszála el-Quseiriyya című könyvet, ami ahogy mondják, a "taszawwuf alkotmánya". Az összes hagyomány láncolatok, Bukharinál, Muszlimnál és a többieknél, amik a hadísz tudomány alapjai, nem tud senki sem visszamenni az alapjukig úgy hogy ne találkozna bennük a szúfi imámokkal. Tehát ők voltak, akik lefektették a vallás tudományát. A nagy hadísz magyarázók többsége is szúfi vot, imám Ibn Al-Hadzsar Al-Aszkaláni, a Feth El-Bári írója, ami a Szahíh Al-Bukhárinak a magyarázata, ő volt az aki kiadta imám Abdulqadir Al-Dzseilani életrajzát, összegyűjtve benne életét, karamáit, tanításait. Imám An-Nawawi, a Szahíh Muszlim magyarázója, szintén a nagy tudósok közül való akinek erős láncolatai voltak a szúfiktól, és aki olvassa az Adzkár című könyvét, és azon könyveit melyek az edebről és a ragáibról szólnak megtalálja a színtiszta taszawwufot az írásában. Aki elolvassa az életrajzát azt találja benne, hogy élete vége felé Damaszkuszban élt, a Dar El-Hadíszban tanított, eljött hozzá egy szegény a szúfik közül és azt mondta neki: ó imám, hogyha szeretnél, menj Nawá városába, mert közel a véged. És imám An-Nawawi megfogadta ennek az igaz embernek a szavát, és elment Nawá-ba, nem telt el pár nap meghalt negyvennégy évesen. Itt jön a kérdés, honnan tudta ez az ember, hogy közeleg a halálának az ideje? Vajon ismerik a rejtett dolgokat? A rejtetett dolgokat nem ismeri Allahon kívül senki. De Allah felfedhet titkai közül bizonyos dolgokat annak a szolgájának akinek akar.

Ez mind a tudás oldaláról volt. Hogyha megközelítjük a dolgot a dzsihád Allah útján oldaláról, az összes ütközet, csata amit ismerünk, melyeket muszlimok vívtak az ellenük küzdőkkel, vezetőik és hadvezéreik a szúfik imámjai közül voltak. Ki volt az aki visszafoglalta a Megszentelt Házat, Jeruzsálemet, ki volt az aki felszabadította? Szalah Ed-Dín Al-Ajjúbi. Ő volt az aki megépítette a szúfik iskoláját Gaszjún hegyén Szíriában, ahol nevelték azokat a férfiakat, akik később Allah útján küzdöttek. Ő volt az aki megépítette a türbét imám As-Sáfi'í sírja fölé, ami itt van Egyiptomban. Ő és Núr Eddín Az-Zikki volt akik bevezették azt a módszert amin nevelték a muszlimokat akik Allah útján küzdöttek, az Ihjá Ulúm Ed-Dín (A vallástudományok felélesztése - Imám Al-Ghazzáli) a taszawwuf híres könyve által. Amiben nincs külön fejezet a dzsihádról, de ők tudták hogy a muszlimok ódzkodásának az oka a dzsihád kötelezettsége alól, az evilág szeretete, és a halál utálata, ahogyan a Próféta (blv.) hagyományában van. Fogták ezt a könyvet, ami gyógyítja ezt a betegséget a szívben, és hívták az embereket a dzsihádba.

Ki volt az aki a csapatot vezette, akik legyőzték IX. Lajos francia király keresztes seregeit Manszúránál Egyiptomban? Ő Imám Abul-Haszan As-Sádzuli (Allah irgalmazzon neki) volt, aki addigra már elérte a hatvan éves kort, és elveszítette a látását, de elindult egy zászlót felemelve, azt kiáltotta a dzsihád, a dzsihád, miközben tanítványa a kezénél fogva vezette. És köré gyűltek a legnagyobb tudósok, mint a tudósok szultánja I'zz bin Abdusszalám, és abban a csapatban voltak, akik foglyul ejtették IX.-ik Lajost.

Ki volt az aki a csapatot vezette, akik éjszaka megtámadták a tatárok seregeit, hogy felszabadítsák a muszlimokat? Ő Imám Ahmed El-Bedewi volt, Allah irgalma legyen rajta. Kik voltak akik vezették a morabit mozgalmat Marokkóban a gyarmatosítók ellen? A szúfik voltak. Ki volt az aki a dzsihádot vezette Líbiában a muszlimok földjének felszabadulásáért az olasz gyarmatosítóktól? Ő Omar Al-Mokhtár volt, a Szenúszí Taríqa egy követője. Kik voltak akik az ellenállási mozgalmat vezették a gyarmatosítók ellen Sám-ban? Ők a Naqsabandi és Sádzulí taríqák seikhjei voltak. Kik voltak akik ellenálltak a portugál gyarmatosítóknak Indonéziában? Ők az Ollúwi taríqa seikhjei voltak. Tehát az első kortól kezdve máig, kelettől nyugatig akik tettek a dzsihádért ők ezt az utat követték.

És hogyha a dá'wához közelítünk. A mai napon az iszlám világ nagy része harc nélkül, békés úton lépett be az iszlámba a hit terjesztése által. Kik azok akik elterjesztették ezeken a vidékeken az iszlámot harc nélkül? A szúfik voltak. Ha elmegyünk Délkelt-Ázsiába, és Kelet-Afrikába az adott taríqák voltak akik elterjesztették az iszlámot. Ha elmegyünk Közép- és Nyugat-Afrikába látjuk, hogy a Tidzsáni taríqa vitte el oda az iszlámot. Egy francia a gyarmatosítók közül azt írta: a legnagyobb nehézség ami útjukban állt abban, hogy a muszlimok elhagyják a vallásukat, két féle ember volt. Az első aki azt mondja, hogy ő Mohammed családjából való, és amikor eljön az emberek közé feléleszti a szívükben a szeretetet Mohammed iránt, tönkreteszi több hónapnyi munkájukat egyetlen éjszaka alatt. A másik féle pedig az az ember, akit úgy neveznek, hogy szúfi, ha elmegy egy helyre ahol előzőleg hat-hét hónapig próbálkoztak pénzel, étellel, kihasználva a szükséget és éhséget, hogy a muszlimok megváltoztassák vallásukat, elég hogy ez az egyetlen egy ember azt mondja "hadra", és összegyűjti maga köré az embereket dzikr-t csinálni, le ilehe illa Allah-t említeni, és feléleszti ezzel a hitüket, tönkretesz vele több hónapi misszionárius munkát egyetlen éjszaka alatt.

Ez volt a dá'wa oldala. Nézzük a gazdaság oldalát. A legnagyobb tudósok akik megalkották a fiqh tudományában az iszlám gazdaságot, az adás - vételt, a piacok szervezetét, a szúfik tudósai voltak. Dzsunaid ibn Mohammed kereskedő volt Bagdadban. Imám Abu Hanifa a legjelentősebb kereskedők közül való volt, a taszawwuf útját járta. A szúfik legnagyobb imámjai közül sokat találni akik kereskedéssel foglalkoztak. Ők fektették le az iszlám gazdaságtan alapjait.

Tehát akkor a dzsihád, a gazdaság, a dá'wa, a tudás oldaláról, az egész világon ahogy látjuk a szúfik a vallást gazdagították. És akik most ellenük beszélnek, kérdezzük őket, hol vannak a nyomaitok az ummában? A kor melyben ők éltek volt az a kor, melyben az umma felemelkedett. És a mai kor melyben a szúfik ellen beszélnek, és szidják őket a szószékekről, ez az a kor melyben gyenge lett az iszlám az emberek szívében. Továbbá vannak olyanok is, akik azt mondják magukról ők szúfik, de olyan dolgokat művelnek, ami nem egyezik meg a seriával. Ez létező dolog. Voltak a régi korokban is, a mostani korban talán többen. Ezektől az illetőktől a taszawwuf ártatlan.

Imám Al-Dzsuneid felállított erre egy szabályt, azt mondja: ha láttatok egy férfit repülni az égen, és járni a vízen, ne higgyetek neki, csak ha megvizsgáltátok, hogy tettei megegyeznek-e a seriával. Ha azt látjátok tőle, hogy megtartja a kötelezettségeket, és elhagyja a tiltottakat, akkor ő Allah walí-ja, és kegyet kapott Allah-tól. Ha viszont azt látjátok, hogy eltér a kötelezettségektől, és nem tér el a tilalmaktól akkor, ez egy hitehagyó csaló. A taszawwuf olyan mint a többi vallási tudomány, mint a seriá tudománya, mint a hadísz, mint a fiqh, mint a tefszír és mint a tawhíd tudománya, belevihetnek olyan dolgokat is, amik nem tartoznak hozzá. Vajon nem található-e meg a hadísz tudományában, hogy voltak akik hamis hadíszokat találtak ki, hazudtak Allah Küldöttéről? Azért mert voltak akik hamis hadíszokat találtak ki, hagyjuk el akkor a hadísz tudományát? A fiqh tudományában vajon nincsenek e olyan emberek akik világi dolgokért hamis fetwákat adnak ki, áruba bocsájtva a vallást az evilágért? Akkor mondjuk azt, hogy a fiqh tudományába bementek olyan emberek akik hazugságokat műveltek, dobjuk el akkor ezt a tudományt? A tefszír tudományban vajon nem voltak e olyanok, akik szándékosan félremagyaráztak bizonyos ájákat? Vessük el ezek miatt akkor az egész tudományt? A tawhíd tudományában nincsenek e olyanok akik belevittek hamis dolgokat, belevittek tedzsszímet, vagy Allah tulajdonságait tagadták? Eldobjuk akkor a tawhídet is mert belekerültek rossz emberek is? Ezt nem lehet megcsinálni!

Hogyha elhagyjuk a taszawwuf tudományát, ami a vallás egyik alapja, a szív megtisztítása, az ihszán elérése, akkor eldobtuk az egyik legfontosabb dolgot a vallásból, ami a szív. Ha elutasítjuk ezt pár rossz ember miatt, akkor elutasítottuk a vallást. A helyes tehát ha foglalkozunk vele, úgy ahogy az helyes. Hogyha nem akarsz belemenni a hibákba, akkor kitől tanulod meg a taszawwufot, ki az a seikh aki tanít téged? Van e neki tudása seriában, és a tudása szerint cselekszik e, vajon a lelke az illeme és tettei megegyeznek e a szunnával, vajon látod e rajta az őszinteséget cselekedeteiben, betartja e Allah Küldöttének illemszabályait? Ezek azok a tulajdonságok amiknek meg kell lennie abban a seikhben akinek a nevelése alatt állsz. Nem pedig az a fontos, aki azt állítja ő repül, megmondja hogy ezt és ezt csináltad otthon, mit csináltál a mosdóban, ez nem seikh. Ha valaki kémeszközöket használ az is megmondhatja, ha valaki dzsinnekkel szövetkezik az is megmondhatja az ilyet. Viszont a valódi karama, ha az egyenes útra állít téged. Ezért mondják, hogy az egyenes út a legnagyobb karama. Ez nem azt jelenti, hogy elvetjük a kegyet, a karamát ami Allah megadhat a hozzá közel álló igazaknak. A szabály amit említettünk, hogy tartsa magát a seriá szabályaihoz, a prófétai illemhez.

Allah áldása legyen az Ő Küldöttére, családjára, és társaira.

- Ahmed Miklós Kovács -

admin - September 02 2012 4547 megnyitás · Nyomtatás

Stratégiai partnerünk

Hadísz:

Abu Darr, Dzsundub ibn Dzsunádára, és Abu Abdur-Rahmán, Muád ibn Dzsebelre hivatkozva – Allah legyen elégedett velük – jegyezték fel, Allah Küldöttét idézve, miszerint azt mondta:

Féld Allahot bárhol is vagy! A rossz cselekedet után nyomban tégy jó cselekedetet, és el fogja törölni azt. S jó erkölccsel viselkedj az emberekkel! (at-Tirmidi, jó hadísz)

Mohammed Próféta (blv) egyik gyönyörű tanítása
Kategória: Az Iszlám vallás

Archívumunkból


Lejátszó

Kattints a kategória, azután pedig a kiválasztott zeneszám nevén.

 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • 2011. április 08.
 • 2011. február 11.
 • 2011. február 18.
 • 2011. február 25.
 • 2011. március 04.
 • 2011. március 11.
 • 2011. április 01.
 • 2011. április 15.
 • 2011. április 22.
 • 2011. május 06.
 • 2011. május 13.
 • track 1.
 • track 2.
 • track 3.
 • track 4.
 • track 5.
 • track 6.
 • track 7.
 • track 8.
 • track 9.
 • track 10.
 • track 11.
 • track 12.
 • track 13.
 • track 14.
 • track 15.
 • track 16.
 • track 17.
 • track 18.
 • track 19.
 • track 20.
 • track 21.
 • track 22.
 • track 23.
 • track 24.
 • track 25.
 • track 26.
 • track 27.
 • track 28.
 • track 29.
 • track 30.
 • track 31.


Központunk


1141 Budapest, Paskál utca 60.

Email: postmaster@magyariszlam.hu

Vidéki mecseteink


Debrecen: Egyetem sugárút 56.

Győr: Hunyadi u. 6.

Siklós: Felszabadulás utca 3. (Malkocs bej dzsámi)

Zakát

Számlaszámunk:
(HU45) 1174 9053 2003 6861 0000 0000
swift code OTPVHUHB
Magyar Iszlám Közösség

PayPal:
postmaster@magyariszlam.hu


Hungarian Exam Center:
Magyarországi Vizsgaközpont:
Isa Omar Masjid
Bp. XIII. Róbert K. krt. 104.
Facebook-csoportunk

Copyright © 2011 Magyar Iszlám Közösség
Powered by Faiz icons by Hamzah Pingsut (www.ubuntu-indonesia.com) & Styleislam icons (www.styleislam.com)
Az oldalunkon megjelentetett írások és egyéb tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatóak.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Generálási idő: 0.27 másodperc | 1,868,771 egyedi látogató | jQ Blog | Free Php-fusion Themes | Freethemes4all.com